พื้นห้องน้ำชั้นสองรั่วซึมหนักมาก! แก้ปัญหาอย่างไรดี ?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน