หยุด! ร้าว รั่ว ซึม ตอน กระเบื้องระเบิด แตก หลุด ล่อน
สาเหตุ

 • ไม่ใช้กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง
 • ใช้กาวซีเมนต์ไม่ได้คุณภาพ
 • ปูผิดวิธี
 • กาวยาแนวไม่ได้คุณภาพ

วิธีแก้ไข กรณีซ่อมเฉพาะจุดที่หลุดล่อน

 • ใช้อุปกรณ์ขุดร่องยาแนวรอบจุดที่หลุดล่อน แล้วสกัดกระเบื้องออก ทำความสะอาดพื้นผิว ปูกระเบื้องโดยใช้จระเข้แพลทินัม/จระเข้ทองปูนกาวซ่อมแซม และใช้กาวยาแนวอีพ๊อกซี่ พลัส/เทอร์โบ พลัส/พรีเมี่ยม พลัส เงิน

วิธีแก้ไข กรณีรื้อกระเบื้องเพื่อปูใหม่

 • ปูกระเบื้องโดยใช้กาวซีเมนต์จระเข้เนเจอรัล สโตน เมท/แพลทินัม/ทอง/เงิน/แดง/เขียว เว้นร่องยาแนวด้วย Spacer และใช้ยาแนวอีพ็อกซี่ พลัส/เทอร์โบ พลัส/พรีเมี่ยม พลัส เงิน


สาเหตุ

 • ไม่ใช้น้ำยากันซึม
 • ไม่ใช้กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง
 • ใช้กาวซีเมนต์ไม่ได้คุณภาพ
 • ปูผิดวิธี (แบบซาลาเปา)
 • กาวยาแนวไม่ได้คุณภาพ

วิธีแก้ไข รื้อกระเบื้องเพื่อปูใหม่

 • ควรตรวจสอบความแข็งแรงของพื้นผิว ปรับระดับให้เรียบทำความสะอาด แล้วใช้จระเข้เฟล็กซ์ ชิลด์/ซุปเปอร์ ชิลด์/เพอเฟ็ค ชิลด์ ทารองพื้นทุกครั้ง (เพื่อช่วยกันซึม)

ปูกระเบื้องโดยใช้กาวซีเมนต์จระเข้เนเจอรัล สโตน เมท/แพลทินัม/ทอง/เงิน/แดง/เขียว เว้นร่องยาแนวด้วย Spacer และใช้กาวยาแนวอีพ็อกซี่ พลัส/เทอร์โบ พลัส/พรีเมี่ยม พลัส เงินมักเกิดกับกระเบื้องในส่วนที่เป็นพื้นมากกว่าผนัง

สาเหตุ

 • สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ไม่ใช้กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง
 • ใช้กาวซีเมนต์ไม่ได้คุณภาพ
 • ปูชิด เว้นร่องยาแนวน้อยเกินไป
 • ใช้กาวยาแนวไม่เหมาะสม
 • กระเบื้องไม่ได้คุณภาพ/ใช้ผิดประเภท

วิธีแก้ไข กรณีซ่อมเฉพาะจุดที่ระเบิด/แตก

 • ใช้อุปกรณ์ขูดร่องยาแนวรอบจุดที่ระเบิด/แตก แล้วสกัดกระเบื้องออก ทำความสะอาดพื้นผิว ปูกระเบื้องโดยใช้กาวซีเมนต์จระเข้แพลทินัม/จระเข้ทองปูนกาวซ่อมแซม และใช้กาวยาแนวอีพ็อกซี่พลัส/เทอร์โบ พลัส/พรีเมี่ยม พลัส เงิน

วิธีแก้ไข กรณีรื้อกระเบื้องเพื่อปูใหม่

 • ปูกระเบื้องโดยใช้กาวซีเมนต์จระเข้เนเจอรัล สโตน เมท/แพลทินัม/ทอง/เงิน/แดง/เขียว เว้นร่องยาแนวด้วย Spacer และใช้กาวยาแนวอีพ็อกซี่พลัส/เทอร์โบ พลัส/พรีเมี่ยม พลัส เงิน


สาเหตุ

 • ใช้กาวยาแนวผิดประเภท

วิธีแก้ไข ขูดร่องยาแนว และยาใหม่

 • ใช้เครื่องมือขูดร่องยาแนว แล้วใช้กาวยาแนวอีพ็อกซี่พลัส/เทอร์โบ พลัส/พรีเมี่ยม พลัส เงิน


สาเหตุ

 • ไม่ใช้กาวซีเมนต์ที่มีคุณสมบัติลดการเกิดคราบขาว

วิธีแก้ไข กรณีขจัดคราบขาวที่เกิดบนผิวหน้ากระเบื้อง

 • ใช้น้ำยาจระเข้ขจัดคราบซีเมนต์

วิธีแก้ไข กรณีรื้อกระเบื้องเพื่อปูใหม่

 • ปูกระเบื้อวโดยใช้กาวซีเมนต์จระเข้เนเจอรัล สโตน เมท เว้นร่องยาแนวด้วย Spacer และใช้กาวยาแนว เทอร์โบ พลัส

วิธีป้องกัน

 • ถ้าไม่อยากให้กระเบื้องเกิดคราบขาว หลังจากที่มีการปรับสภาพพื้นผิวให้เรียบเสมอกัน ก่อนปูหินธรรมชาติ ควรใช้จระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์ ทาให้ทั่วพื้นผิว ปูกระเบื้องโดยใช้กาวซีเมนต์จระเข้เนเจอรัล สโตน เมท จากนั้นให้ใช้กาวยาแนวจระเข้เทอร์โบ พลัส ยาแนวตามร่อง


สาเหตุ

 • ต้องการเปลี่ยนลายกระเบื้องใหม่ และไม่อยากรื้อกระเบื้องเดิม

วิธีแก้ไข ปูกระเบื้องทับ

 • ใช้กาวซีเมนต์จระเข้ทอง ปูทับกระเบื้องเดิม เว้นร่องยาแนวด้วย Spacer และใช้กาวยาแนวอีพ็อกซี่ พลัส/เทอร์โบ พลัส/พรีเมี่ยม พลัส เงิน

ข้อควรระวังในการรื้อกระเบื้อง ควรตรวจสอบความแข็งแรงของพื้นผิว ปรับระดับให้เรียบ ทำความสะอาด และใช้จระเข้เฟล็กซ์ ชิลด์/ซุปเปอร์ ชิลด์/เพอเฟ็ค ชิลด์ ทารองพื้นก่อนทุกครั้ง


วิธีการปูกระเบื้องให้ถูกต้อง


หยุด! ร้าว รั่ว ซึม ตอน กระเบื้องระเบิด แตก หลุด ล่อน

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน