ปัญหาน้ำรั่วซึมจากห้องน้ำชั้นบน แก้ปัญหายังไงได้บ้าง?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน