ติดกรอบรูปไม่เจาะผนัง แขวนกรอบรูปไม่ใช้ตะปู ทำอย่างไรได้บ้าง?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน