ผนังบ้านเป็นรูจากรอยเจาะตะปู แก้ไขอย่างไรดี ?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน