ผนังเซาะร่องคืออะไร? ถ้าเซาะร่องผนังจะช่วยเรื่องอะไรได้บ้าง?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน