5 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง โดย ไผท ผดุงถิ่น CEO บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป

                                                                                 

ประเด็นการตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เปลี่ยนจากแค่กระแส กลายมาเป็นวิถีชีวิตของคนจำนวนมาก การใช้ชีวิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไม่รับถุงพลาสติก การคัดแยกขยะ ถือขวดน้ำ แก้วกาแฟรีฟิล กำลังเป็นเรื่องที่คนหนุ่มสาวจำนวนมากที่ห่วงใยโลกทำเป็นประจำ ซึ่งเจ้าของบ้านและเจ้าของโครงการสมัยใหม่ ก็ใส่ใจประเด็นเรื่องนี้มากขึ้น ประกอบกับต้นทุนในการออกแบบ ก่อสร้าง และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้อาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ถูกลงมาก

สำหรับประเทศไทย แนวคิดด้านการออกแบบอาคารเขียว ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เริ่มจากอาคารขนาดใหญ่ อาคารสำนักงาน และอาคารชุดพักอาศัย โดยมีเกณฑ์ TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) เป็นการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย ที่รับรองโดยสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) เป็นมาตรฐานสำคัญ นอกจากนี้ยังมี ฉลากแบบอาคารประหยัดพลังาน BEC : Building Energy Code ที่รับรองโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ประเมินเรื่องการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานเป็นสำคัญ

นี่จึงเป็นโอกาสของสถาปนิก และ Startup ด้าน Green Technology ที่จะทำงานร่วมกัน

พัฒนาทักษะบุคลากรด้านอาคารเขียว
ผู้ออกแบบอาคาร สถาปนิก และวิศวกร ควรมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ ก่อสร้าง อาคารเขียว สามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ลูกค้าเจ้าของโครงการ และผู้รับเหมาก่อสร้างได้ ทั้งนี้มีการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE NEW CONSTRUCTION จัดโดยสถาบันอาคารเขียวไทย อยู่เป็นประจำ

ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ด้าน Green Technology
Technology ด้านวัสดุสมัยใหม่ และ sensor อัจฉริยะต่างๆ คือองค์ประกอบหนึ่งของอาคารเขียว เมื่อผู้ออกแบบสามารถเลือกนำมาใช้กับอาคารได้ ย่อมช่วยลดการใช้พลังงาน และทำให้อาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ขอยกตัวอย่าง 5 ธุรกิจ Startup ด้าน Green Technology ที่น่าสนใจ

1.Urban Canopee 

https://www.urbancanopee.com/en/

Startup สัญชาติฝรั่งเศส ที่ต้องการขยาย Canopy สีเขียวให้ครอบคุลมพื้นที่ในเมืองให้มากที่สุด เพื่อลดปัญหาโลกร้อน โดยเฉพาะเรื่องปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Urban Heat Island : UHI) สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ดูดซับมลพิษในอากาศ โดยใช้ Technology การออกแบบโครงสร้าง Canopy, การคัดเลือกพันธุ์พืช และระบบบำรุงรักษาอัจริยะ ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนมาใช้รดน้ำพืชบนหลังคา
 

 

2. Field Factors

https://fieldfactors.com/en/home

การจัดการน้ำฝนด้วยระบบหมุนเวียน อาจจะฟังดูไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ Startup จากประเทศเนเธอร์แลนด์รายนี้ ทำให้ประสิทธิภาพระบบจัดการน้ำพัฒนาขึ้นไปอีกระดับ ทำให้การดูแลรักษาสนามหญ้า สวนสาธารณะ หรือแม้แต่สนามกีฬากลางแจ้ง ง่ายขึ้นด้วย BlueBloqs ระบบกักเก็บน้ำ บำบัด และจัดการน้ำด้วยพลังงานธรรมชาติ

 

3.ECOR

https://ecorglobal.com/

วัสดุตกแต่งงานสถาปัตยกรรม ที่ผลิตจากจากวัสดุrecycle ที่ใช้ตกแต่งใน Google’s Office เป็นผลงานของ Startup ด้านวัสดุศาสตร์ จากสหรัฐอเมริกา ที่พัฒนากระบวนการจัดการด้านSupply Chain ของวัสดุrecycle เพื่อลดต้นทุนการผลิต ทำให้วัสดุตกแต่งรีไซเคิล สามารถใช้ได้อย่างแพร่หลายในราคาที่จับต้องได้มากขึ้น มีทั้งผนังตกแต่ง ผนังกั้นห้อง ที่นอกจากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังใส่ใจเรื่องสุขภาพของผู้ใช้อาคารด้วย

4.ENRES

https://www.enres.co/

ENRES คือ Startup ด้านการจัดการพลังงานสัญชาติไทย ก็เป็นหนึ่งในStarup ที่น่าจับตามอง ที่เข้ามาแก้ปัญหาสุขภาพอาคาร ทั้งด้านการจัดการพลังงาน คุณภาพอากาศ และการจัดการน้ำ ด้วย IoT (Internet of Things) เพื่อเก็บข้อมูลอาคารและใช้ AI ในการวิเคราะห์คาดการณ์ และวางแผนการบำรุงรักษาอาคาร ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารอาคารเขียว


 

5.MajaMaja

https://www.majamaja.live/

บ้านยั่งยืน ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าและมีระบบผลิตน้ำและจัดการน้ำหมุนเวียน สามารถตั้งอยู่ได้โดยอิสระ ไม่รบกวนสภาพแวดล้อม ในพื้นที่ห่างไกล หรือใช้เป็นบ้านพักตากอากาศ เพื่อการพักผ่อนที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง ด้วย Self-Powered และ Low-Energy Building Design ตัวอาคารไม่มีสายไฟ หรือ ท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง ต่อกับภายนอกเลยแม้แต่เส้นเดียว นี่เป็นเพียง 5 ตัวอย่างธุรกิจStarup ด้าน Green Technology ที่น่าสนใจ ที่น่าจะเป็นไอเดียให้ผู้ออกแบบ สถาปนิก และวิศวกรรม นำไปพัฒนาต่อยอดหรือหาโอกาสพัฒนาความร่วมมือกับ Startup อื่นๆ ได้ เพื่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนในอนาคต      โดย ไผท ผดุงถิ่น CEO บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป และ อดีตนายกสมาคมสตาร์ทอัพฯ

5 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง โดย ไผท ผดุงถิ่น CEO บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน