''ฟ้าใส เมืองในอนาคตไทย ไร้ PM 2.5'' โดย ดร.จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์ ผู้อำนวยการผู้อำนวยการด้านบูรณาการนวัตกรรม ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน