มาตรฐาน LEED V4 มาตรฐานออกแบบเพื่อความยั่งยืนของการอยู่อาศัย โดย The PARQ

หลายท่านอาจเคยได้ยินเรื่องมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)  ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติที่ใช้รับรองอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบให้น้อยที่สุด 

ในประเทศไทยเองมีหลายอาคารก็ได้รับมาตรฐาน LEED ซึ่งเป็นมาตรฐาน LEED ใน ค.ศ.2009 จึงถูกเรียกว่า LEED 2009 หรือ LEED V3 (Version 3) แต่ขณะนี้ มาตรฐาน LEED ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับการออกแบบอาคารเพื่อความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรฐาน LEED V4 (Version 4) ที่มีความโดดเด่นและความจําเพาะเจาะจงมากขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณา ดังนี้

1. ที่ตั้ง และการคมนาคมขนส่ง (Location and Transportation) ลดการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทาง การบริหารจัดการที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ประโยชน์จากที่ตั้งอย่างยั่งยืน (Sustainable Site : SS) การสร้างผลกระทบต่อที่ตั้งอาคารต่ำ เพิ่มพื้นที่เปิดโล่งสีเขียว ลดการเกิดน้ำท่วมล้น ลดปรากฎการณ์เมืองร้อน และลดการก่อมลภาวะทางแสง


 


 


3. การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency : WE) ลดปริมาณความต้องการน้ำสะอาดให้น้อยที่สุดไปใช้ในงานดูแลสวน น้ำใช้ในห้องน้ำ และโถปัสสาวะ ตลอดจนลดปริมาณการใช้ในน้ำในอาคารโดยรวม
4. พลังงาน และบรรยากาศ (Energy and Atmosphere : EA) ลดปริมาณการใช้พลังงาน สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทน จัดทำระบบที่สามารถวัดการใช้พลังงาน ไม่ใช้สารทำความเย็นที่มี CFC เพื่อลดการทำลายชั้นโอโซน รวมไปถึงการจัดหาพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองว่าผลิตจากพลังงานทดแทน
5. วัสดุ และทรัพยากร (Material and Resources : MR) เลือกใช้วัสดุและทรัพยาการในการก่อสร้าง คือ มีการเตรียมพื้นที่คัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล การนำอาคารหรือองค์ประกอบของอาคารมาใช้ใหม่ การลดขยะจากการก่อสร้าง การใช้วัสดุรีไซเคิล การใช้วัสดุพื้นถิ่น การใช้วัสดุปลูกทดแทนได้เร็ว และ การใช้ไม้ที่ผ่านการรับรองว่ามาจากป่าทดแทนที่มีการรับรอง 
6. คุณภาพสภาพแวดล้อมในอาคาร (Indoor Environmental Quality  : IEQ) คือ ควบคุมสภาวะอากาศภายในอาคารเพื่อสภาวะอยู่สบายและสุขภาพที่ดีของผู้ใช้อาคาร โดยพิจารณาในเรื่องการระบายอากาศ การดำเนินการจัดการกับมลภาวะทางอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในระหว่างการก่อสร้างและระหว่างการใช้งานอาคาร การเลือกใช้วัสดุที่มีสารระเหยที่เป็นพิษต่ำ การส่งเสริมสภาวะอยู่สบายที่ผู้ใช้อาคารสามารถควบคุมได้เอง การใช้แสงธรรมชาติและการออกแบบอาคารให้มองเห็นบรรยากาศภายนอก รวมถึงการป้องกันการเกิดเชื้อราที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย
7. Innovation Design (นวัตกรรมในการออกแบบ : ID) นำวิธีการหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในมาตรฐานมาใช้ รวมถึงการทำได้มากกว่าที่เกณฑ์กำหนด 
8. ลำดับความสำคัญของท้องถิ่น (Regional Priority : RP) เนื่องจากปัญหาสภาพแวดล้อมบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะถิ่น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้โครงการก่อสร้างตระหนัก และเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ 

ต้นแบบอาคารมาตฐาน LEED V4 และอาคารที่น่าสนใจ


 


 


อาคารสำนักงานใหญ่ DELOS (DELOS HEADQUARTERS) ในนครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เป็นอาคารสำนักงานที่ได้รับมาตรฐาน WELL Building Certification และ LEED V4
  

อาคารเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) อาคารที่ได้ชื่อว่าสูงอันดับสองของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED Platinum โดยเป็นอาคารรูปแบบ Mix Use จำนวน 128 ชั้น และมีความสูงถึง 632 เมตร นอกจากจะถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจีน ในจุดยืนด้านความใส่ใจอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งโดดเด่นทั้งด้านดีไซน์แล้ว ยังเป็นแบบอย่างของอาคารที่มีเป้าหมายเรื่องความยั่งยืนที่สูงที่สุดของโลก โดยตัวอาคารได้รับการออกแบบโดย Gensler ภายใต้แนวคิดที่ทำให้สามารถใช้พลังงานน้อยกว่าอาคารในระดับเดียวกันถึงร้อยละ 80 และยังตั้งเป้าหมายที่จะลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้ได้ 25,000 ลูกบาศก์ตันต่อปี

โครงการที่น่าสนใจในประเทศไทยที่ตั้งเป้ามาตรฐาน LEED Gold v4
The PARQ มุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนผ่านการบริหารจัดการการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าหมายที่จะได้รับใบรับรองมาตรฐาน LEED Gold v4 (Version 4) เป็นมาตรฐาน LEED สำหรับอาคารที่ออกแบบเพื่อความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเท่ากับจะส่งผลให้ The PARQ เป็นโครงการที่ล้ำหน้าที่สุดในกรุงเทพมหานคร


 
โครงการ The PARQ (เดอะ ปาร์ค) โครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบมิกซ์ยูส มูลค่ากว่าสองหมื่นล้านบาท มีพื้นที่อาคารรวม 320,000 ตารางเมตร บนทำเลทองติดถนนพระรามสี่ บนพื้นที่โครงการ 24 ไร่ เรียกได้ว่าเป็นโครงการระดับ premium ที่มีทั้งพื้นที่สำนักงานเกรดA และพื้นที่ร้านค้า ภายใต้คอนเซ็ปต์ Life Well Balanced ที่เน้นการบูรณาการสถาปัตยกรรมล้ำสมัย การออกแบบอย่างยั่งยืน และบริการสมาร์ทเซอร์วิสแบบครบวงจรเข้าไว้ด้วยกัน ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างสมดุล มุ่งยกระดับการทำงาน และการใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ

ในการออกแบบผ่านแนวคิด Biophilic Design ซึ่งให้ความสำคัญกับพื้นที่อาคารและสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ส่งผลดีต่อสุขภาพและประสิทธิภาพของมนุษย์ ภายในโครงการประกอบไปด้วยสวน ‘Q Garden’ (คิว การ์เด้น) ซึ่งเป็นสวนลอยฟ้าขนาด 3,400 ตารางเมตรที่ร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดและตกแต่งด้วยธารน้ำอย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังได้จัดสรรพื้นที่สีเขียวและพื้นที่กลางแจ้งอีกมากกว่า 7,000 ตารางเมตร โดยผสมผสานอยู่ในพื้นที่ส่วนต่างๆ ทั่วทั้งโครงการ เพื่อให้ผู้ใช้ชีวิตในโครงการและผู้ที่มาติดต่อสามารถเข้าถึงธรรมชาติได้ตลอดเวลาอีกด้วย

นอกจากนี้ โครงการยังใช้คอนเซ็ปต์ ‘Build Well’ ผ่านบริการอัจริยะต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐาน LEED และ WELL อาทิ เครื่อง UV Emitter ตรวจจับรังสีอัลตราไวโอเลตเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในอาคาร ระบบการความคุมและระบายอากาศบริเวณอาคารที่จอดรถ เซ็นเซอร์ตรวจสภาวะก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในห้องน้ำ และการออกแบบให้ภายในอาคารมีเสียงรบกวนต่ำที่สุด เป็นต้น ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมภายในอาคารที่เหนือระดับ โดยคำนึงถึงหัวใจสำคัญด้านสุขภาวะ คือ 
อากาศ - ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับคุณภาพอากาศ สร้างคุณภาพอากาศภายในอาคารให้ดีที่สุด
น้ำ - น้ำดื่มผ่านระบบการกรองที่ได้มาตรฐาน สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย
แสง - ร้อยละ 75 ของทุกพื้นที่ทำงานตั้งอยู่ภายในรัศมี 7.5 เมตรจากหน้าต่าง  เพิ่มการเข้าถึงแสงจากธรรมชาติ
สุขภาพกาย - การให้ความรู้ผ่านการจัดสัมมนาเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมห้องสมุดสุขภาพออนไลน์สำหรับทุกคนภายในโครงการ
สุขภาพจิต - ด้วยต้นไม้มากกว่า 350 ต้นภายในโครงการ ช่วยเติมเต็มความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในการเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ

แม้ว่ามาตรฐาน LEED V4 จะเป็นเรื่องใหม่สำหรับวงการออกแบบในไทย แต่มาตรฐานนี้จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของอาคารและช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้อาคาร  ทั้งนี้การออกแบบของโครงการดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของโครงการที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ สามารถเข้าถึงทุกความสะดวกได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

The PARQ

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐาน LEED V4 มาตรฐานออกแบบเพื่อความยั่งยืนของการอยู่อาศัย โดย The PARQ

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน