UPCYCLING : เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้สู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานจริงในที่อยู่อาศัย โดย ทีมงานแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC)UPCYCLING FOR A BETTER WORLD 
เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้สู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานจริงในที่อยู่อาศัย


ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมีหลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็น ปัญหามลพิษทางอากาศ หรือปัญหาของขยะที่เราพบเห็นกันบ่อย และตอนนี้เรื่องของขยะทะเลกำลังเป็นปัญหาที่สำคัญของการอนุรักษ์ในประเทศไทย ซึ่งไทยถูกจัดอยู่ในอับดับติดอันดับที่ 6 ที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากที่สุดในโลก มากถึง 1 ล้านตันต่อปี ที่ขยะถูกปล่อยลงสู่ทะเล โดย 80% ของขยะในทะเลเป็นพลาสติก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สัตว์ทะเลต้องจบชีวิตลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และกำลังเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงระบบนิเวศที่กำลังถูกทำลายด้วยมือของมนุษย์ 


 

ทั้งนี้ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยที่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการแบ่งปันองค์ความรู้ ที่มีนักวิจัยหลากหลายด้าน จึงได้ร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรในการคิดค้น และพัฒนาแนวทางวิธีการกำจัดขยะ โดยนำนวัตกรรมกับเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อช่วยลดปัญหาขยะและเพิ่มมูลค่าให้กับขยะหลากหลายรูปแบบ รวมถึงวัสดุตกแต่งและก่อสร้างอาคาร

 

สิ่งที่เป็นจุดประสงค์หลักในกระบวนการ Upcycling คือ การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Upcycle Up Value) ซึ่งผลงานที่พัฒนาและคิดค้นขึ้นนี้มีความสวยงามไม่ต่างจากผลิตภัณฑ์ใหม่และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ภายใต้แนวคิด ‘Sustainnovation’ คือการค้นหานวัตกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนที่ให้ความสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาทำให้เกิดประโยชน์ตามแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนสามารถร่วมมือกันได้ รวมไปถึงการบริหารจัดการขยะผ่านการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นแนวทางที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนโลกของเราให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน 

 

ในความรู้สึกเรา ‘ขยะ’ ก็คือขยะ และคำว่า ‘รีไซเคิล’ ที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆ ในช่วงนี้ ด้วยคนหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ทำให้สองคำนี้มักจะมาคู่กันเสมอ และสิ่งที่มักจะเห็นคือ ขยะที่ถูกนำมารีไซเคิลแล้ว มักจะมีรูปลักษณ์และอายุการใช้งานสั้นลงด้วย เช่น กระดาษจากแผ่นสีขาวเมื่อผ่านกระบวนการรีไซเคิลแล้วกลายเป็นกระดาษลังสีน้ำตาล ทำอะไรได้ไม่มากไปกว่าใช้ใส่ของ

 

แต่เมื่อผ่านกระบวนการ Upcycling ทำให้ความเข้าใจของเราเปลี่ยนไปทันที เพราะสิ่งที่เห็นขยะได้ถูกแปลงไปอยู่ในหลากหลายรูปแบบ ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์เดิมๆ และเป็นในแบบที่เราคาดไม่ถึง ทั้งบล็อกคอนกรีตผสมขยะพลาสติกสำหรับถนนและทางเดิน ซึ่งสามารถนำอิฐที่ได้ไปปูทางเท้า ปูพื้นถนน 
 


 

ตลอดจนคอนกรีตและวัสดุไม้เทียมจากขยะพลาสติก ที่สามารถนำไปใช้ในอาคารทั้งภายนอกและภายใน ตั้งแต่ผนังห้อง หลังคา เฟอร์นิเจอร์ ทางเดินเท้า และส่วนที่ตกแต่งพื้นที่สีเขียวของโครงการอสังหาริมทรัพย์

และอีกปัญหาที่ถูกกล่าวไป นั่นคือ ขยะบนท้องทะเล แต่ปัญหานี้ถูกนำไปเข้าโครงการ Upclycling จนเกิด ‘พรมทอมือที่ทำจากขยะขวดพลาสติกจากท้องทะเล’ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นครั้งแรกของโลก ที่ทำจากเส้นใยแปรรูปขยะขวดพลาสติกจากทะเลมา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พรมที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าพรมทั่วไปในท้องตลาด อาทิ ป้องกันคราบสกปรก เชื้อรา นุ่ม ดูแลง่ายและป้องกันไฟในระดับมาตรฐานสากล ASTM D2859 
 


 

แม้ปัญหาเรื่องขยะในท้องทะเลจะเป็นปัญหาที่สำคัญ แต่แน่นอนว่าทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไขเสมอ โดยอาศัยความร่วมมือผ่านองค์กรต่างๆ เพื่อให้เปลี่ยนขยะในท้องทะเลให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม และเกิดนวัตกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความยั่งยืน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดย ทีมงานแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC)
 

UPCYCLING : เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้สู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานจริงในที่อยู่อาศัย โดย ทีมงานแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC)

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน