เรารวบรวมคำถามที่ทางผู้ใช้สอบถามเข้ามา และมีการอธิบายแนะนำวิธีการใช้งานสินค้าต่างๆ ของทางจระเข้
Faqs
jorakay faq jorakay blog

Instruction

jorakay faq I am looking for concrete polish that can prevent stain, and make it easy to clean for my garage ?
01 May 2021

Crocodile 9602 S is an oil-based organic silicone that can permeate into material pores, and improve materials’ waterproof, oil and stain proof quality, as well as scratch resistance. It also creates glossy look, increase color shade, and make it very easy to clean. It is suitable for interior and exterior surface.

Surface preparation

  1. The surface needs to be clean without dust or stain of any oil, grease, paint, wax, and white stain.
  2. For new surface, it needs to rest 28 days after completing before applying.
  3. The surface must be completely dry.

Application

  1. Apply the compound with brush, sponge, roller, or spray gun on all surface at least once.
  2. Cover the surface from dust and stain for at least 24 hours.
  3. For highly absorbing or porous surface, it is highly recommended to apply the second layer after the first application at least 24 hours, and leave dry for at least 24 hours.

Latest question

Inquiry form

All fields marked with * must be filled out.