เรารวบรวมคำถามที่ทางผู้ใช้สอบถามเข้ามา และมีการอธิบายแนะนำวิธีการใช้งานสินค้าต่างๆ ของทางจระเข้
Faqs
jorakay faq jorakay blog

Instruction

jorakay faq Garage floor corroded, uneven, dust What products are needed to resolve this issue?
01 May 2021
  • Crocodile Floor Smooth Patch, Special polymer modified cement mortar for smoothening floor surface application. Use for repairing the traffic area or any surface defects in concrete to be smooth. And use for smoothening the surface on slope area. For application on 1-2 mm thickness without crack. Excellent bonding to cement substrate. High abrasive resistant. Suitable for trafficable area such as warehouse, carpark, deck, ramp or slope area and etc. For walkable or light traffic area can open within 24 hours and within 48 hours for heavy traffic area.

Latest question

Inquiry form

All fields marked with * must be filled out.