เรารวบรวมคำถามที่ทางผู้ใช้สอบถามเข้ามา และมีการอธิบายแนะนำวิธีการใช้งานสินค้าต่างๆ ของทางจระเข้
Faqs
jorakay faq jorakay blog

Instruction

jorakay faq How to use concrete curing compound and whether it needs water to mix ?
01 May 2021

Application of concrete curing agent at Crocodile Admix Cure

  1. Crocodile Admix Cure is ready to use on its own, without adding water.
  2. Apply or spray Crocodile Admix Cure on concrete surface immediately when it sets.
  3. Crocodile Admix Cure will mature and evaporate all by itself within 14 – 28 days.
  4. There must be no water on the concrete surface at all when applying or spraying. For prospect decorating process on that wall like painting, after curing as suggested, wash the surface thoroughly with water before start working.

Latest question

Inquiry form

All fields marked with * must be filled out.