เรารวบรวมคำถามที่ทางผู้ใช้สอบถามเข้ามา และมีการอธิบายแนะนำวิธีการใช้งานสินค้าต่างๆ ของทางจระเข้
Faqs
jorakay faq jorakay blog

Instruction

jorakay faq How many square meters is the utilization rate of Tile Adhesive 20 kg?
01 May 2021

Ceramic tiles, size 10X10 cm. To 30x30 cm., 20 kg Tile Adhesive, can be used for laying 5-6 sq m.
Small tile Or glass mosaic size 2.5X2.5 cm or 5x5 cm., 20 kg Tile Adhesive, can be used for laying 7-8 sq.m.
Granito tile, marble, granite, size 40X40 cm. Upwards, Tile Adhesive 20 kg., Can be used for laying 2-3 sq.m.

Latest question

Inquiry form

All fields marked with * must be filled out.