เรารวบรวมคำถามที่ทางผู้ใช้สอบถามเข้ามา และมีการอธิบายแนะนำวิธีการใช้งานสินค้าต่างๆ ของทางจระเข้
Faqs
jorakay faq jorakay blog

Instruction

jorakay faq How to fix the outer wall has cracks, ivory streaks Small in size, water permeates
01 May 2021

How to fix

  • Clean the surface first, no dust, oil stains, and lichen on the area.
  • Apply acrylic waterproofing "Crocodile Roof Shield" with a brush or roller along the crack line. Around the area. Leave it to dry for 4 hours and apply it on your face again.
  • After finished applying Should protect the surface for at least 48 hours.

Latest question

Inquiry form

All fields marked with * must be filled out.