เรารวบรวมคำถามที่ทางผู้ใช้สอบถามเข้ามา และมีการอธิบายแนะนำวิธีการใช้งานสินค้าต่างๆ ของทางจระเข้
Faqs
jorakay faq jorakay blog

Instruction

jorakay faq How to fix water seepage on the roof ridge And joints of roof tiles
01 May 2021
  • Use "Crocodile Tape Seal" to cover the joint by cutting the masking tape to the desired length. Press the masking tape down firmly. If you want to connect the sheets, you should attach the new one firmly over the old one. It is recommended to overlap at least 5 cm to prevent tearing, and then cover with "Crocodile Roof Shield" again

Latest question

Inquiry form

All fields marked with * must be filled out.