เรารวบรวมคำถามที่ทางผู้ใช้สอบถามเข้ามา และมีการอธิบายแนะนำวิธีการใช้งานสินค้าต่างๆ ของทางจระเข้
Faqs
jorakay faq jorakay blog

Instruction

jorakay faq How to fix water seepage problems on the rooftop
01 May 2021
  • Recommend to repair cracks first. If the crack is about 3-40mm, use Crocodile Repair Mortar and leave it for 2-3 days depending on the thickness of the crack. To observe at the front of the work mainly Then use Crocodile Flex Shield to paint 2 rounds, first paint horizontally, leave it for 30-90 minutes and then apply it vertically. Protect the surface from being exposed to water for 3 days.

Latest question

Inquiry form

All fields marked with * must be filled out.