เรารวบรวมคำถามที่ทางผู้ใช้สอบถามเข้ามา และมีการอธิบายแนะนำวิธีการใช้งานสินค้าต่างๆ ของทางจระเข้
Faqs
jorakay faq jorakay blog

Instruction

jorakay faq How to use Crocodile Roof Shield
01 May 2021

Substrate Preparation

 • Clean the surface to be free from dust, grease, concrete scrap or unknown matter etc.
 • Fill cracks if any on the surface with suitable repairing material. Fill wall border or joints with sealant.
 • Leave the surface dry at least 3 hours after cleaning.
 • Substrate on rooftop should have proper slope to prevent water accumulation.


Application

 • When used as a primer, dilute the mixture with 5-10% water and apply, using a rolle or brush; leave the primer to dry.
 • Apply the first coat at an approximate ratio of 0.6 kg per m2 . Allow a minimum drying time 4 hours. Once the first coat had dried, a second coat should be applied, at the same ratio.
 • Fiber mesh or polyester felt should be applied on the entire substrate on flat roofs after the first coat application.
 • When finished, surface should be left to dry at least 48 hours.


Precaution

 • Temperature range for use: 10- 35˚C
 • It is not recommended for use in areas of water immersion like swimming pools, spa etc. and do not use where negative hydrostatic pressure is evident.


Caution

 • Paste may cause injury to skin or eyes. Use of rubber gloves, dust masks, eye protection, and other safety equipment is recommended.
 • If contact with eyes occurs, flush immediately and repeatedly with water, and then contact doctor immediately.
 • Avoid contact with skin. Wash thoroughly after handling.
 • Keep out of reach of children

Latest question

Inquiry form

All fields marked with * must be filled out.