เรารวบรวมคำถามที่ทางผู้ใช้สอบถามเข้ามา และมีการอธิบายแนะนำวิธีการใช้งานสินค้าต่างๆ ของทางจระเข้
Faqs
jorakay faq jorakay blog

Instruction

jorakay faq Tiles with cement adhesive stains on the surface of the tiles. After tiling Cleaning is not released, how to fix it?
01 May 2021
  1. Use Crocodile Cement Remover to clean it directly on the surface. Or diluted with water depending on the stains of the mortar
  2. Make sure the mortar to be removed is fully dry.
  3. Use a brass brush Or a hard cleaner to remove some mortar stains
  4. Pour the Crocodile Cement Remover prepared for 4-5 minutes.
  5. Rinse with plain water If the stain is not enough, repeat.

Latest question

Inquiry form

All fields marked with * must be filled out.