กิจกรรมจระเข้ CSR มอบผลิตภัณฑ์จระเข้และอุปกรณ์ ให้กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

      "จระเข้" ผู้นำนวัตกรรมเพื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่งครบวงจร ได้ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ “จระเข้มีแต่ให้” โดยมุ่งหวังที่จะช่วยพัฒนาชุมชน และสังคมให้มีความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

      “จระเข้” ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ จระเข้เขียว และอุปกรณ์ ให้กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อใช้ฝึกอบรมอาชีพเสริมหลักสูตรช่างปูกระเบื้องให้กับแรงงานในพื้นที่ เป็นการส่งเสริมและผลักดันแรงงานที่สนใจในงานอาชีพก่อสร้างได้พัฒนาศักยภาพและฝีมือในด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน

      “เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้กับช่างในครั้งนี้”

กิจกรรมจระเข้ CSR มอบผลิตภัณฑ์จระเข้และอุปกรณ์ ให้กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน