“จระเข้มีแต่ให้” กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) สนับสนุนผลิตภัณฑ์สีจระเข้ ให้กับวัดตาดใต้ จ.สระบุรี

“Crocodiles only give”
12 มิ.ย. 67

      “จระเข้” ผู้นำนวัตกรรมเพื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่งครบวงจร ได้ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ “จระเข้มีแต่ให้” โดยมุ่งหวังที่จะช่วยพัฒนาชุมชน และสังคมให้มีความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

      “จระเข้” ได้สนับสนุนสีจระเข้ กราฟคลีน พรีเมี่ยม และสีจระเข้ ไบโอสเฟียร์ พรีเมี่ยม ให้กับ วัดตาดใต้ จ.สระบุรี เพื่อใช้บูรณปฏิสังขรณ์ วิหาร ศาลา กุฏิพระสงฆ์ ศาลาฌาปณสถาน ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน

      “จระเข้” ภูมิใจที่ได้ส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

“จระเข้มีแต่ให้” กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) สนับสนุนผลิตภัณฑ์สีจระเข้ ให้กับวัดตาดใต้ จ.สระบุรี

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน