จระเข้ คว้า “ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์” เพิ่ม 11 รายการในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

จระเข้ คว้า “ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์”
12 เม.ย. 67

          บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเพื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่ง ครบวงจร สู่การเติบโตอย่างมั่นคงมากว่า 30 ปี  เข้ารับประกาศนียบัตรรับรอง “ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์” (Carbon Footprint of Product: CFP) รับรองโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้เป็นสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ลดคาร์บอน โดยในปี 2567 จระเข้ได้ขึ้นทะเบียนรับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน เพิ่มอีก 11 รายการผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปูกระเบื้อง ประกอบด้วย กาวซีเมนต์ จระเข้เอ็กซ์ตรีม ขนาด 20 กิโลกรัม, กาวซีเมนต์ จระเข้เกรย์สโตนเมท ขนาด 20 กิโลกรัม และกาวยาแนว ชาละวัน ขนาด 1 กิโลกรัม (สีขาวมะลิวัลย์), กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง ประกอบด้วย ซีเมนต์ทากันซึม จระเข้ เฟล็กซ์ 2 เค, ซีเมนต์เกร้าท์ จระเข้ ซีจี เกร้าท์ ขนาด 25 กิโลกรัม, จระเข้ สกิมโค้ท แซนด์ เกเตอร์ ขนาด 25 กิโลกรัม, ปูนฉาบปรับระดับสำเร็จรูป จระเข้ ดูราเบส ขนาด 20 กิโลกรัม, ซีเมนต์เกร้าท์ จระเข้ จีพี เกร้าท์ ขนาด 20 กิโลกรัม และผลิตภัณฑ์สีจระเข้ ประกอบด้วย สีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ ขนาด 10 กิโลกรัม, สีจระเข้ ไบโอสเฟียร์ พรีเมี่ยม ขนาด 15 ลิตร, สีจระเข้ อีโคสเฟียร์ พรีเมี่ยม ขนาด 15 ลิตร ซึ่งส่งผลให้ภาพรวมในปัจจุบันผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างของจระเข้  ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์รวมทั้งหมดมากกว่า 31 รายการ โดยมีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตามมาตรฐานสากลตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การบริโภค ตลอดจนการกำจัดซากทิ้งของผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือน้อยที่สุด

จระเข้ คว้า “ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์” เพิ่ม 11 รายการในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน