"จระเข้คัดสรร" เส้นทางเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

#JORAKAY #จระเข้ #จระเข้คัดสรร #Sustainability #ความยั่งยืน
VDO
07 มิ.ย. 67

"จระเข้คัดสรร" เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจของชาวจระเข้

 

มุ่งมั่นเดินหน้าสร้างความยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

 

เริ่มต้นจากการลงมือคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีภายในองค์กร และขยายไปยังชุมชนและสังคมภายนอก

 

มาร่วมเป็นฮีโร่เพื่อโลกของเรากันนะคะ 

"จระเข้คัดสรร" เส้นทางเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน