“จระเข้มีแต่ให้” กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) สนับสนุนผลิตภัณฑ์จระเข้ ให้กับโรงเรียนวัดหนองตาบุญ จ.สระบุรี

“Crocodiles only give” Social activities (CSR) supporting cr
06 มิ.ย. 67

      “จระเข้” ผู้นำนวัตกรรมเพื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่งครบวงจร ได้ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ “จระเข้มีแต่ให้” โดยมุ่งหวังที่จะช่วยพัฒนาชุมชน และสังคมให้มีความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

      “จระเข้” ได้สนับสนุนกาวซีเมนต์ จระเข้ฟ้า, กาวยาวแนว จระเข้ พรีเมี่ยม พลัส เงิน และสีจระเข้ กราฟคลีน พรีเมี่ยม ให้กับโรงเรียนวัดหนองตาบุญ จ.สระบุรี เพื่อใช้ปรับปรุงลานกิจกรรม, ห้องน้ำ และป้ายทางเข้าโรงเรียน ให้มีความปลอดภัย สวยงามเหมาะสมกับการใช้งานและทำกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน

      “จระเข้” ภูมิใจที่ได้ร่วมส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการศึกษาของเยาวชน

“จระเข้มีแต่ให้” กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) สนับสนุนผลิตภัณฑ์จระเข้ ให้กับโรงเรียนวัดหนองตาบุญ จ.สระบุรี

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน