กิจกรรมจระเข้ CSR “ซ่อมให้ฟรีโดยพี่เข้” EP.05 ณ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฏร์สามัคคี)

Repair for free
VDO
29 พ.ค. 67

      “จระเข้” ผู้นำนวัตกรรมเพื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่งครบวงจร มุ่งมั่นสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ “ซ่อมให้ฟรีโดยพี่เข้” ปีที่ 3 ณ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฏร์สามัคคี)

      “จระเข้” ได้ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการนำความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของ “จระเข้” ช่วยแก้ไขปัญหา น้ำขัง น้ำรั่ว น้ำซึม บริเวณดาดฟ้าและระเบียงอาคารเรียนให้กับสถานศึกษาในชุมชนในเขตพื้นที่ตั้งของบริษัทฯ โดยมีทีมวิศวกรและพนักงานจิตอาสาเข้าสำรวจพื้นที่และประเมินปัญหาน้ำรั่วซึม เข้าปรับปรุงซ่อมแซมดาดฟ้าและระเบียงอาคารเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสม ส่งผลต่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพของนักเรียน

      “จระเข้” ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความปลอดภัยและความสุขในสถานศึกษาอย่างยั่งยื่น

กิจกรรมจระเข้ CSR “ซ่อมให้ฟรีโดยพี่เข้” EP.05 ณ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฏร์สามัคคี)

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน