กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) “โครงการจระเข้คัดสรร” ปีที่ 3 ส่งมอบถังขยะในอาคารให้กับโรงเรียนในเขตสะพานสูง กทม. และ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) “โครงการจระเข้คัดสรร” ปีที่ 3 ส่งมอบ
10 มิ.ย. 67

      “โครงการจระเข้คัดสรร” ปีที่ 3 เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ “จระเข้”มุ่งมั่นขยายผลและส่งต่อให้กับชุมชนและสังคมโดยรอบสำนักงานใหญ่ กทม. และโรงงาน จ.สระบุรี เพื่อส่งเสริม ความตระหนักรู้ และสร้างแรงจูงใจในการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างถูกวิธีตลอดกระบวนการ ตั้งแต่จัดเก็บ การคัดแยก และการแปรรูปที่ได้มาตรฐาน เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และอัปไซคลิ่ง (Upcycling) ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

      “จระเข้” ส่งต่อ “ชุดถังขยะในอาคาร” ให้กับ 11 โรงเรียน โดยรอบสำนักงานใหญ่ กทม. และโรงงาน จ.สระบุรี ร่วมเป็น “ฮีโร่จัดการขยะพลาสติก” ได้แก่ โรงเรียนสมโภชน์กรุงอนุสรณ์ (200 ปี), โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน, โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว, โรงเรียนสุเหร่าซีรอ, โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล, โรงเรียนวัดลาดบัวขาว, โรงเรียนวัดบ้านดอน, โรงเรียน วัดหนองตาบุญ, โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส, โรงเรียนวัดหนองโพธิ์, โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง

      “จระเข้” ส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อสิ่งแวดล้อมและการอยู่อาศัยดียิ่งขึ้นกว่าเดิม (Wellbeing) ให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

 

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) “โครงการจระเข้คัดสรร” ปีที่ 3 ส่งมอบถังขยะในอาคารให้กับโรงเรียนในเขตสะพานสูง กทม. และ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน