“จระเข้” จัดสัมมนา PC 4 ภาค เสริมสร้างความรู้-ความสัมพันธ์ที่ดี และสอดรับนโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดสัมมนาพนักงานช่วยขาย 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่องาน “โลกอยู่ได้ PC ขั้นเทพอยู่ดี” โดยงานสัมมนาได้สร้างทักษะความรู้เกี่ยวกับสินค้า อย่างถูกต้อง พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันภายในองค์กร และสอดแทรกนโยบายสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้กับพนักงานช่วยขายกว่า 300 คน

.

ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารเข้าร่วมงาน อาทิ คุณศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร, คุณปณัดดา อรรถสารประสิทธิ์ กรรมการบริษัท พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ให้โอวาท และสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานช่วยขายที่มาร่วมสัมมนาในครั้งนี้

โดยการสัมมนาถูกจัดขึ้น 4 ภูมิภาค ดังนี้

ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ก.พ.-1 มี.ค.67 ที่โรงแรมทวินโลตัส จ.นครราชสีมา

ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มี.ค.67 ที่โรงแรมเลอแคสเซีย จ.ขอนแก่น

ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค.67 ที่โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จ.เชียงใหม่

ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 เม.ย.67 ที่ The Pine Resort จ.ปทุมธานี

 

“จระเข้” จัดสัมมนา PC 4 ภาค เสริมสร้างความรู้-ความสัมพันธ์ที่ดี และสอดรับนโยบายสิ่งแวดล้อม

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน