จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์

ปูนซ่อมพื้น ปรับผิวคอนกรีตชนิดบาง

คุณสมบัติเด่น

 • ปูนซ่อมพื้นผิวคอนกรีต สามารถปรับพื้นได้บางสุด 1-2 มิลลิเมตร/เที่ยว
 • แรงยึดเกาะสูง สามารถยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดีเยี่ยม
 • ผิวแกร่งทนต่อการขัดถู สามารถใช้เป็นชั้นบนสุดของผิวหน้า เหมาะสําหรับพื้นที่สัญจร

ลักษณะการใช้งาน
ปูนซ่อมพื้นผิวคอนกรีต จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ เหมาะสำหรับงานปรับผิวหน้าและซ่อมแซมพื้นคอนกรีตให้มีความเรียบ และยังสามารถใช้ปรับผิวบางสําหรับบริเวณพื้นลาดเอียงได้อีกด้วย

สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
ขนาดบรรจุ :

20 กิโลกรัม / ถุง

5  กิโลกรัม / ถุง

ค้นหาร้านค้า JORAKAY CORPORATION map

ข้อมูลสินค้า

จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ ซีเมนต์สําเร็จรูปสําหรับงานปรับผิวพื้นคอนกรีตชนิดบาง เป็นปูนซ่อมผิวคอนกรีต ใช้ปรับผิวหน้าพื้นคอนกรีตที่มีรถสัญจร หรือผิวหน้าสึกกร่อนจาก การใช้งานให้มีความเรียบ รวมทั้งใช้ปรับผิวบางสําหรับบริเวณ พื้นลาดเอียง ทํางานได้บางถึง 1-2 มิลลิเมตร/เที่ยว โดยไม่เกิด รอยแตกร้าว ให้แรงยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมดีเยี่ยม ผิวแกร่ง ทนต้อการขัดถู สามารถปล่อยเปลือยใช้เป็นชั้นบนสุดของผิวหน้า เหมาะสําหรับงานที่ต้องการซ่อมปรับพื้นบาง เช่น งานในพื้นที่ คลังสินค้า โรงจอดรถ ดาดฟ้า ทางลาด สามารถเปิดใช้งานพื้นที่ ได้ภายใน 24 ชั่วโมง (สําหรับทางเดินสัญจรทั่วไป) และ 48 ชั่วโมง (สําหรับทางรถสัญจรหรือการสัญจรที่มีนํ้าหนักมาก)

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว
ทําความสะอาดพื้นผิวก่อนใช้งานให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น นํ้ามัน และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ

อัตราส่วนผสม

 • จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ 2.5-3.0 ส่วนต่อนํ้า 1 ส่วน โดยปริมาตร
 • จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ 2.8-3.3 ส่วนต่อนํ้า 1 ส่วน โดยนํ้าหนัก หรือ จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ 1 ถุง (20 กก.) ต่อนํ้า 6-7 ลิตร


การผสม
ผสมผลิตภัณฑ์ จระเข์ ฟลอร์ สมูท แพทช์ กับนํ้าตามอัตราส่วน ผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องผสมไฟฟ้าที่ความเร็วรอบตํ่า


การใช้งาน

 • ใช้เกรียงฉาบผลิตภัณฑ์ จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ ลงบนพื้นผิว ปรับผิวหน้าให้เรียบเนียนโดยใช้วิธีการฉาบแบบกดรีดหรือปั่นหน้าปูน เพื่อป้องกันการแตกร้าว
 • ผลิตภัณฑ์สามารถฉาบได้ที่ความหนา 1-2 มิลลิเมตร ทิ้งไว้ 24-48 ชั่วโมง ก่อนเปิดใช้งาน


อัตราการครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 1.5 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ต่อความหนา 1 มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพของพื้นผิว ทั้งนี้ค่าที่แท้จริง จะได้จากค่าเฉลี่ยของการทำงานจริง


ข้อแนะนำ

 • ควรใช้วิธีการปั่นหน้าปูนเพื่อป้องกันการแตกร้าว
 • ในกรณีการซ่อมพื้นผิวที่มีความขรุขระหรือหลุมลึกเกิน 2 มิลลิเมตร ควรทําการซ่อมที่ความหนาครั้งละ 2 มิลลิเมตร ต่อเที่ยว จากนั้นปล่อยให้แห้งตามเวลาที่กําหนดจึงทําการซ่อมทับในรอบถัดไป
 • ห้ามมีเศษปูนจับก้อนหรือหินนูนเกินจากพื้นผิวที่จะทําการซ่อม ถ้ามีควรสกัดออกเสียก่อน
 • ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ในบริเวณพื้นผิวที่ร้อน หรือ ทํางานกลางแสงแดดจัด ให้ทําการพรมนํ้าเพื่อลดอุณหภูมิของพื้นผิวก่อน

ข้อควรระวัง

 • ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
 • ควรใช้งานในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี
 • ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

 • ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปีนับจากวันที่ผลิตในสภาพ ยังไม่เป็ดถุงใช้ (ถ้าหากใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุง ให้แน่นสนิททุกครั้ง)

ดาวน์โหลด