จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์

ปูนซ่อมพื้น ปรับผิวคอนกรีตชนิดบาง

คุณสมบัติเด่น
• ฉาบแต่งผิวได้บางสุด 1-2 มม.
• แรงยึดเกาะสูง สามารถยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดีเยี่ยม
• ผิวแกร่งทนต่อการขัดถู สามารถใช้เป็นชั้นบนสุดของผิวหน้า เหมาะสำหรับพื้นที่สัญจร
• ฉาบพื้นที่ลาดเอียงได้โดยไม่ไหลตัว

ลักษณะการใช้งาน
ปูนซ่อมพื้นผิวคอนกรีต จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ เหมาะสำหรับงานปรับผิวหน้าและซ่อมแซมพื้นคอนกรีตให้มีความเรียบ และยังสามารถใช้ปรับผิวบางสําหรับบริเวณพื้นลาดเอียงได้อีกด้วย
สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม/ถุง, 5 กิโลกรัม/ถุง

สั่งซื้อสินค้า ช่องทางติดต่อ

จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ ซีเมนต์สําเร็จรูปสําหรับงานปรับผิวพื้นคอนกรีตชนิดบาง เป็นปูนซ่อมผิวคอนกรีต ใช้ปรับผิวหน้าพื้นคอนกรีตที่มีรถสัญจร หรือผิวหน้าสึกกร่อนจาก การใช้งานให้มีความเรียบ รวมทั้งใช้ปรับผิวบางสําหรับบริเวณ พื้นลาดเอียง ทํางานได้บางถึง 1-2 มิลลิเมตร/เที่ยว โดยไม่เกิด รอยแตกร้าว ให้แรงยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมดีเยี่ยม ผิวแกร่ง ทนต้อการขัดถู สามารถปล่อยเปลือยใช้เป็นชั้นบนสุดของผิวหน้า เหมาะสําหรับงานที่ต้องการซ่อมปรับพื้นบาง เช่น งานในพื้นที่ คลังสินค้า โรงจอดรถ ดาดฟ้า ทางลาด สามารถเปิดใช้งานพื้นที่ ได้ภายใน 24 ชั่วโมง (สําหรับทางเดินสัญจรทั่วไป) และ 48 ชั่วโมง (สําหรับทางรถสัญจรหรือการสัญจรที่มีนํ้าหนักมาก)

การเตรียมพื้นผิว
ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนใช้งานให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น น้ำมัน และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ

อัตราส่วนผสม
• จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ 2.5-3.0 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร
• จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ 2.8-3.3 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน โดยน้ำหนัก หรือ จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ 1 ถุง (20 กก.) ต่อน้ำ 6-7 ลิตร

การผสม
ผสมผลิตภัณฑ์ จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ กับน้ำตามอัตราส่วน ผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องผสมไฟฟ้าที่ความเร็วรอบต่ำ

การใช้งาน
ใช้เกรียงฉาบผลิตภัณฑ์ จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ ลงบนพื้นผิว ปรับผิวหน้าให้เรียบเนียนโดยใช้วิธีการฉาบแบบกดรีดหรือปั่นหน้าปูน
เพื่อป้องกันการแตกร้าว ผลิตภัณฑ์สามารถฉาบได้ที่ความหนา 1-2 มิลลิเมตร ทิ้งไว้ 24-48 ชั่วโมง ก่อนเปิดใช้งาน
อัตราการครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 1.5 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ต่อความหนา 1 มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพของพื้นผิว ทั้งนี้ค่าที่แท้จริง จะได้จากค่าเฉลี่ยของการทำงานจริง

ข้อแนะนำ
• ควรใช้วิธีการปั่นหน้าปูนเพื่อป้องกันการแตกร้าว
• ในกรณีการซ่อมพื้นผิวที่มีความขรุขระหรือหลุมลึกเกิน 2 มิลลิเมตร ควรทำการซ่อมที่ความหนาครั้งละ 2 มิลลิเมตร ต่อรอบ จากนั้นปล่อยให้แห้งตามเวลาที่กำหนดจึงทำการซ่อมทับในรอบถัดไป
• ห้ามมีเศษปูนจับก้อนหรือหินนูนเกินจากพื้นผิวที่จะทำการซ่อม ถ้ามีควรสกัดออกเสียก่อน
• ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ในบริเวณพื้นผิวที่ร้อน หรือทำงานกลางแสงแดดจัด ให้ทำการพรมน้ำเพื่อลดอุณหภูมิของพื้นผิวก่อน

ข้อควรระวัง
• ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
• ควรใช้งานในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี
• ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา
• ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
• อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปีนับจากวันที่ผลิตในสภาพยังไม่เปิดถุงใช้ (ถ้าหากใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่นสนิททุกครั้ง)

การบรรจุ
ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม/ถุง, 5 กิโลกรัม/ถุง