จระเข้ ลิควิด ฟลอร์ฮาร์ด พลัส

นํ้ายาเคลือบพื้นเพิ่มความแกร่ง

 • นํ้ายาเคลือบพื้นสูตรนํ้า เพื่อเพิ่มความแกร่ง
 • ป้องกันนํ้าและคราบสกปรกซึมลงสู่พื้นผิว และป้องกันการเกิดฝุ่น
 • ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน ใช้ได้ทั้งพื้นผิวคอนกรีตใหม่และ พื้นผิวคอนกรีตเดิม

ลักษณะการใช้งาน
นํ้ายาเคลือบพื้น จระเข้ ลิควิด ฟลอร์ฮาร์ด พลัส เหมาะสำหรับงานขัดเคลือบพื้นคอนกรีตเพื่อเพิ่มความแกร่ง ช่วยป้องกันการเกิดฝุ่น ป้องกันนํ้าและคราบสกปรกซึมลงสู่พื้นผิว

ขนาดบรรจุ

5 ลิตร / ถัง

20 ลิตร / ถัง

สั่งซื้อสินค้า ช่องทางติดต่อ

จระเข้ ลิควิด ฟลอร์ฮาร์ด พลัส นํ้ายาเคลือบพื้นเพิ่มความแกร่งสูตรนํ้า ผลิตจากไฮบริด ซิลิเกต ใช้สําหรับงานขัดเคลือบพื้นคอนกรีตเพื่อเพิ่มความแกร่ง ป้องกัน การเกิดฝุ่น ป้องกันนํ้าและคราบสกปรกซึมลงสู่พื้นผิว ใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสมนํ้า สามารถใช้ได้ทั้งพื้นผิวคอนกรีตใหม่และพื้นผิว คอนกรีตเดิม ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน เหมาะสําหรับงานพื้นซีเมนต์ทุกชนิด เช่น พื้นโรงงานอุตสาหกรรม พื้นโกดังสินค้า พื้นอู่ซ่อมรถยนต์ พื้นโรงจอดรถ พื้นอาคารสํานักงาน และอื่น ๆ

ข้อแนะนำการใช้


การเตรียมพื้นผิว

 • พื้นผิวจะต้องแห้ง สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น นํ้ามัน และ สิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ
 • กรณีพื้นผิวมีเชื้อรา ตะไคร่นํ้า แนะนําให้ทําความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ
 • กรณีพื้นผิวมีความมันควรทําการเปิดหน้าคอนกรีตด้วยเครื่องขัดคอนกรีต โดยใช้ใบขัดแบบหยาบ เพื่อให้นํ้ายาสามารถแทรกซึมลงในพื้นผิวได้ดีขึ้น


การใช้งาน

 • กรณีใช้การขัด
  พ่นหรือทาผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นผิว 2-3 เที่ยว ในการทาแต่ละเที่ยว ให้ใช้เครื่องขัดคอนกรีตโดยใช้ใบขัดแบบละเอียดขัดตามในขณะเปียก แต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้งตัว 2 ชั่วโมง สามารถเปิดพื้นที่ได้ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง และสามารถใช้พื้นที่หนักได้หลังจาก 1 สัปดาห์
 • กรณีใช้การทา
  ทาผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นผิว 2-3 เที่ยว แต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้งตัว 2 ชั่วโมง และควรทาให้ผลิตภัณฑ์ซึมลงพื้นผิวปูนจนหมด ควรเช็ดผลิตภัณฑ์ส่วนเกินออกด้วยผ้าสะอาด ไม่ควรให้เกิดฟิล์มบนพื้นผิว สามารถ เปิดพื้นที่ได้ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง และสามารถใช้พื้นที่หนักได้หลังจาก 1 สัปดาห์


อัตราการครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 3-5 ตารางเมตร/ลิตร ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพของพื้นผิว ทั้งนี้ค่าที่แท้จริงจะได้จากค่าเฉลี่ยของการทํางานจริง


อุปกรณ์ที่เหมาะสม

 1. ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง
 2. พ่นด้วยเครื่องพ่นละอองนํ้า


การทําความสะอาดอุปกรณ์
ทําความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้งานด้วยนํ้า


ข้อแนะนำ

 • กรณีพื้นผิวปูนใหม่ ควรทิ้งปูนให้แห้งอย่างน้อย 14 วัน
 • ไม่ควรให้ผลิตภัณฑ์เกิดเป็นฟิล์มบนพื้นผิวมากจนเกินไป เพื่อป้องกันการเกิดคราบ
 • ห้ามทาผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่เปียก หรือมีความชื้น
 • กรณีที่ฝนตก ควรรอให้พื้นผิวแห้งก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์


ข้อควรระวัง

 • ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
 • ควรใช้งานในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี ไม่ควรสูดดม
 • ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยนํ้าสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก