จระเข้ สตรัคเจอร์ รีแพร์

ซีเมนต์ฉาบซ่อมแซมโครงสร้าง ผสมไฟเบอร์ ชนิดทนซัลเฟต

คุณสมบัติเด่น
• ทนทานต่อการกัดกร่อนจากซัลเฟต และไอทะเล
• รับกำลังอัดได้สูงมากกว่า 55 เมกะปาสคาล ที่ 28 วัน
• มีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์ เพิ่มความแข็งแรง ทนต่อการแตกร้าว
• ซ่อมแซมได้ตั้งแต่ความหนา 5-50 มิลลิเมตร
• ให้แรงยึดเกาะสูง

บริเวณใช้งานที่เหมาะสม
• ซ่อมแซม เสา คาน หรือโครงสร้างส่วนอื่นที่ได้รับความเสียหายถึงเหล็กเสริมโครงสร้างได้
• โครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ทะเลต่าง ๆ ท่าเรือ
• งานบริเวณที่มีความเสี่ยงจากซัลเฟตสูง

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ    :   20 กิโลกรัม/ถุง

สั่งซื้อสินค้า ช่องทางติดต่อ

จระเข้ สตรัคเจอร์ รีแพร์ เป็นปูนผสมสำเร็จสำหรับซ่อมแซมโครงสร้างทนต่อซัลเฟตและไอทะเล เสริมเส้นใยไฟเบอร์เพิ่มความแข็งแรง มีการยึดเกาะที่ดี สามารถรับกำลังอัดได้สูงถึง 55 เมกะปาสคาล ผสานเป็นเนื้อเดียวกับคอนกรีตโครงสร้างที่ต้องรับกำลังอัดสูง สามารถใช้ฉาบซ่อมได้ดีทั้งผนังและในบริเวณท้องพื้น ฉาบได้หนา 5-50 มม.  เหมาะสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตบริเวณที่อยู่ใกล้ทะเล ท่าเรือ หรือ งานบริเวณที่มีความเสี่ยงจากซัลเฟตสูง

การเตรียมพื้นผิว
ทำความสะอาดพื้นผิวคอนกรีตที่ต้องการฉาบซ่อมให้สะอาดไม่มีคราบน้ำยาทาแบบหรือน้ำยาบ่ม สกัดเนื้อคอนกรีตที่ไม่แข็งแรงออกไล่ฝุ่น บ่มน้ำที่พื้นผิวให้อิ่มน้ำแต่ไม่เปียกโชกก่อนการทำงาน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน) จะต้องมั่นใจว่าเหล็กเสริมอยู่ในสภาพที่ดีพอ กรณีมีสนิมจะต้องทำการกำจัดสนิมออกจากเหล็กเสริมก่อน จากนั้นจึงใช้ผลิตภัณฑ์สตรัคเจอร์ รีแพร์ ผสมกับน้ำยาประสานคอนกรีตทาลงบนเหล็กเสริมและผิวคอนกรีตที่ต้องการซ่อมเพื่อเป็นการป้องกันสนิมและเพิ่มแรงยึดเกาะ (การดูแลเหล็กเสริมที่เสียหายต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน)

อัตราส่วนผสม
ผลิตภัณฑ์ จระเข้ สตรัคเจอร์ รีแพร์ 1 ถุง (20 กิโลกรัม) ต่อน้ำ 3.20-3.60 ลิตร โดยน้ำหนัก

การผสม
ผสมจระเข้ สตรัคเจอร์ รีแพร์ 1 ถุง (20กก.) กับน้ำสะอาด 3.20-3.60 ลิตรใช้เครื่องปั่นในการผสมสินค้า โดยใส่น้ำสะอาดลงในถังสำหรับผสมแล้วค่อย ๆ เติมปูนลงไป พร้อมปั่นผสมด้วยอัตรารอบปั่นต่ำ(ไม่เกิน 500 รอบต่อนาที) ทำการปั่นผสม 2-3 นาที แล้วพักส่วนผสมไว้ประมาณ 2 นาที ก่อนนำไปใช้งาน ควรผสมในปริมาณที่พอต่อการฉาบในแต่ละครั้งที่สามารถฉาบได้ก่อนสิ้นสุดเวลาที่ผลิตภัณฑ์เซ็ทตัว (ประมาณ 30 นาที ขึ้นกับสภาพหน้างาน)

การฉาบ
ตรวจสอบว่าพื้นผิวมีความอิ่มน้ำแต่ไม่เปียกชุ่มก่อนการขึ้นฉาบ ฉาบผลิตภัณฑ์ที่ผสมแล้วด้วยเกรียงสแตนเลส ลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ในบริเวณที่มีหลุมลึกจากการหลุดล่อนหรือรอยแตกใช้เกรียงฉาบกดผลิตภัณฑ์ให้แน่นและปิดให้ทั่วถึง กรณีที่ความลึก ที่ต้องฉาบมากกว่า 50 มม. ให้ทำการฉาบ เป็น 2 ครั้ง รอให้ผิวแห้งหมาดปั่นแต่งผิวให้เรียบร้อย หลังจากฉาบแล้วอย่างน้อย 3 วัน จึงเปิดพื้นที่ใช้งานได้

การบ่ม
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรบ่มน้ำหรือใช้น้ำยาบ่ม (จระเข้ แอดมิค เคียว) เมื่อผิวเซ็ทตัวแล้ว โดยเฉพาะบริเวณที่ผิวต้องสัมผัสกับสภาพอุณหภูมิที่สูง

อัตราการครอบคลุมพื้นที่
จระเข้ สตรัคเจอร์ รีแพร์ 1 ถุง (20 กก.) / 0.011 ลบ.ม.

การทำความสะอาดอุปกรณ์
ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้งานด้วยน้ำ โดยล้างในขณะที่ผลิตภัณฑ์ยังไม่เซ็ตตัว

ข้อแนะนำ

  • ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ ต้องมั่นใจว่าพื้นผิวอยู่ในสภาพแข็งแรง และได้รับการเตรียมพื้นผิวตามมาตรฐานที่กำหนด
  • ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ จระเข้ สตรัคเจอร์ รีแพร์แต่ละครั้ง จะต้องมีความหนาขั้นต่ำ 5 มิลลิเมตร

ข้อควรระวัง

  • ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
  • ควรใช้งานในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี ไม่ควรสูดดม
  • ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบพบแพทย์
  • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

  • เก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บควรอยู่ระหว่าง 0-35oC
  • หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง
  • อายุของผลิตภัณฑ์ 12 เดือน นับจากวันผลิต