จระเข้ 621 สแตนดาร์ด เกร้าท์

ปูนเกร้าท์ ชนิดไม่หดตัว สําหรับงานโครงสร้าง

 • ปูนเกร้าท์ รับนํ้าหนักได้มาก เหมาะสําหรับงานเกร้าท์ฐานเพื่อรองรับชิ้นส่วนโครงสร้างเครื่องจักร
 • รับกําลังอัดได้สูง มากกว่า 750 ksc
 • เนื้อละเอียด ไหลตัวได้ดี โดยไม่แตกร้าวหรือแยกตัว ไม่มีนํ้าเยิ้ม บนผิวคอนกรีต

ลักษณะการใช้งาน
ปูนเกร้าท์ ชนิดไม่หดตัว จระเข้ 621 สแตนดาร์ด เกร้าท์ เหมาะสําหรับงานเกร้าท์ฐานเพื่อรองรับชิ้นส่วนโครงสร้างต่าง ๆ และฐานเครื่องจักรโรงงาน

มาตรฐาน : ASTM C109, ASTM C807, ASTM C827 ASTM 192, ASTM 232, JSCE-F531
สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม/ถุง

ค้นหาร้านค้า JORAKAY CORPORATION map

ข้อมูลสินค้า

จระเข้ 621 สแตนดาร์ด เกร้าท์ เป็นปูนเกร้าท์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประกอบไปด้วยปูนซีเมนต์พิเศษคุณภาพสูงสารผสมเพิ่ม และซิลิก้าเป็นองค์ประกอบ ใช้งานง่าย รับกําลังแรงอัดสูง ไม่หดตัวและไม่มีการเยิ้มนํ้าบนผิวคอนกรีต การใช้งานเหมาะสําหรับงานเกร้าท์ฐานเพื่อรองรับชิ้นส่วนโครงสร้างต่าง ๆ รวมถึง เสา คาน ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป ฐานเครื่องจักรโรงงาน

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

 • สกัดพื้นผิวให้หยาบโดยการสกัดหรือขัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ
 • ทําความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น นํ้ามัน และ เศษคอนกรีตออกจากบริเวณที่จะทํางาน
 • เตรียมแบบสําหรับหล่อคอนกรีตจะต้องแข็งแรงพอ และทําการอุดร่องเพื่อป้องกันการรั่วไหลของปูนเกร้าท์
 • ควรบ่มผิวคอนกรีตให้เปียกชุ่ม และดูดซึมนํ้าส่วนเกินที่ค้างบนผิวงานออกให้หมดก่อนใช้งาน


อัตราส่วนผสม

 • ปริมาณนํ้า : ปูนเกร้าท์ 1 ถุง ( 20 กก. )
  สภาวะพลาสติก 2.8-3.0 ลิตร
  สภาวะไหลได้ 3.2-4.2 ลิตร
  สภาวะไหลคล่อง 4.4-4.8 ลิตร
 • ปูนเกร้าท์ : นํ้า (โดยปริมาตร)
  สภาวะพลาสติก 4.8-5 : 1
  สภาวะไหลได้ 3.3-4.4 : 1
  สภาวะไหลคล่อง 3-3.2 : 1


การผสม

 1. ในการผสมปูนเกร้าท์ ควรใช้นํ้าที่สะอาด ผสมตามสัดส่วนที่กําหนด และระมัดระวังในการชั่งตวงปริมาณนํ้าที่ผสม
 2. เตรียมเครื่องผสม
 3. ตวงนํ้าใส่ในภาชนะที่จะผสม เปิดเครื่องผสม และค่อย ๆ เติมปูนเกร้าท์ลงไป
 4. ผสมต่อเนื่องกันนานประมาณ 3 นาที จนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
 5. ในกรณีส่วนที่ต้องการเกร้าท์มีความหนาเกิน 3 นิ้ว ควรใส่หินเกล็ดขนาดไม่เกิน 3/8 นิ้ว (9 มม.) ในอัตราส่วนร้อยละ 25-50% โดยนํ้าหนัก (5-10 กก. ต่อ ปูนเกร้าท์ 20 กก.) หากใช้หินเกล็ดในการผสม ควรเพิ่มระยะเวลาการผสมเพื่อให้ปูนเกร้าท์มีความหนืดที่สามารถเทได้
 6. หลังจากผสมเสร็จแล้วห้ามเติมนํ้า

หมายเหตุ: ควรผสมปูนเกร้าท์ในปริมาณที่จะใช้ได้หมดภายใน 10 นาที และไม่ควรนําส่วนผสมที่เหลือมาเติมนํ้าเพื่อนํากลับมาใช้อีก


ความข้นเหลวในการผสม
ปริมาณนํ้าที่ใช้ในการผสมปูนเกร้าท์ตามที่แนะนํานี้ ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทาง สิ่งที่จะเป็นตัวกําหนดการใช้นํ้าในการผสมจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ปริมาณที่จะผสม ว่าจะใช้นํ้าเท่าใดเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่เหมาะสม แต่ควรใช้นํ้าจํานวนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ โดยให้ส่วนผสมนั้นมีความเหนียวพอดี และนํ้าที่ใช้ผสม ควรเป็นนํ้าที่สะอาด


การใช้งาน

 • เข้าแบบรอบฐานเท แบบต้องไม่รั่วและยึดคํ้ายันให้แน่น
 • บ่มผิวคอนกรีตและแบบให้ชุ่มนํ้า ๆ พอหมาด ๆ
 • เทปูนเกร้าท์จากด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโพรงอากาศ และควรเทต่อเนื่องกันจนเต็ม
 • อาจจะต้องใช้การกระทุ้ง เพื่อให้วัสดุเติมเต็มช่องว่างได้


การบ่ม

 • รักษาสภาพพื้นผิวให้เปียกชื้น ทําการบ่มปูนเกร้าท์ด้วยนํ้าอย่างน้อย 3 วัน
 • ป้องกันไม่ให้ผิวงานสั่นสะเทือน ถูกความร้อน หรือความเย็นที่รุนแรง เป็นเวลา 3 วัน


อัตราการใช้งาน

 • จระเข้ 621 สแตนดาร์ด เกร้าท์ 1 ถุง (20 กก.) / 0.011 ลบ.ม.
 • จระเข้ 621 สแตนดาร์ด เกร้าท์ 91 ถุง (20 กก.) / ลบ.ม.


ข้อควรระวัง

 • ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และสารผสมเพิ่มอื่น ๆ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกัน ความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
 • ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก


การเก็บรักษา

 • ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันที่ผลิตในสภาพ ยังไม่เปิดถุงใช้ (ถ้าหากใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุง ให้แน่นสนิททุกครั้ง)

ดาวน์โหลด