จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต

นํ้ายาประสานและเพิ่มคุณภาพคอนกรีต

คุณสมบัติเด่น

 • ใช้ทาเพื่อประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่
 • เพิ่มการยึดเกาะ ทนต่อแรงกระแทก การขัดสี ความชื้นหรือสารเคมี
 • เพิ่มคุณสมบัติต้านทานแรงดัด สำหรับปูนฉาบซ่อม

ลักษณะการใช้งาน
ใช้ทาเพื่อประสานคอนกรีต ใช้ผสมปูนซีเมนต์หรือปูนฉาบ

มาตรฐาน : ASTM C348, ASTM C882, ASTM C109, ASTM C190
สีผลิตภัณฑ์ : สีขาว
ขนาดบรรจุ:
20 ลิตร/ถัง
5 ลิตร/ขวด
1 ลิตร/ขวด

ค้นหาร้านค้า JORAKAY CORPORATION map

ข้อมูลสินค้า

จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต เป็นนํ้ายาอะคริลิก ลาเท็กซ์ ชนิดเข้มข้น (ใช้ผสมปูนทราย หรือ คอนกรีตเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและยึดประสานซีเมนต์ ซึ่งสามารถนําไปใช้ในงานที่ต้องการฉาบซ่อมพื้นผิวบาง เพื่อเป็นวัสดุเชื่อม ประสาน การยึดเกาะยังคงแข็งแรงถึงแม้อยู่ในสภาวะที่ชื้น หรือใช้เป็น ตัวประสานอิฐ หรือบล็อคในการก่อสร้าง (ซึ่งไม่ใช่งานโครงสร้าง) เพื่อเสริมความแข็งแรง

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

 • ควรทําพื้นผิวให้หยาบ และทําความสะอาด ขจัดสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิว
 • พรมนํ้าให้พื้นเปียกชื้น และปล่อยพื้นผิวให้แห้งหมาด ๆ


อัตราส่วนผสม
จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต 1 ลิตร ต่อ นํ้า 2 ลิตร ต่อ ปูนซีเมนต์ 5 กก. และ ทราย 13 กก.

การผสม

 • นําจระเข้อะคริลิก บอนด์กรีต ผสมกับนํ้าสะอาด ให้เข้ากัน
 • นําส่วนผสมที่ได้ไปเทผสมลงปูนซีเมนต์และทราย


การใช้งาน
กรณีใช้เป็นส่วนผสม

 • นําส่วนผสมที่ได้ไปเทผสมลงปูนซีเมนต์และทราย เพื่อเพิ่มความ แข็งแกร่งและยึดเกาะ

กรณีใช้เชื่อมประสานคอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม่

 • กรณียึดประสาน นําจระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต ผสมปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ในอัตรส่วน 1:1.5 โดยปริมาตร คนให้เข้ากัน แล้วใช้แปรงทาลงบนพื้นผิวก่อนเทคอนกรีต
 • สําหรับงานซ่อมแซมผิว ใช้จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต ทาลงบน พื้นผิวที่ทําการซ่อมทิ้งไว้ให้แห้งพอหมาด ๆ ก่อนเทคอนกรีตใหม่


การบ่ม
บ่มในสภาวะชื้นหลังจากจระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต ก่อตัว เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางกายภาพสูงสุด

อัตราการใช้งาน
กรณีผสม 7.5 ลิตร / ปูนซีเมนต์ 50 กก.
กรณีทา 1 ลิตร / 3 ตร.ม.

อัตราส่วนโดยปริมาตร
มอร์ต้า(ปูนทราย)
ซีเมนต์ 1
ทรายละเอียด 1/4
ทรายหยาบ 2.5 - 3
หิน 0
จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต 1 /4 - 1 /2
นํ้า ตามความจําเป็น

คอนกรีต
ซีเมนต์ 1
ทรายละเอียด 1/4
ทรายหยาบ 2 - 3
หิน 2 - 3
จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต 1 /4 - 1 /2
นํ้า ตามความจําเป็น

ข้อจํากัดการใช้

 • ไม่ควรนำมาใช้เป็นวัสดุยึดเกาะกับงานทางดิ่ง หรือพื้นด้านล่าง (ใต้พื้น) หรือผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ที่แข็งตัวเร็ว
 • อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้ ไม่ควรต่ำกว่า 10°C โดยรักษาอุณหภูมิคงที่ไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง


ข้อควรระวัง

 • ผลิตภัณฑ์อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
 • ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
 • ถ้าถูกหรือสัมผัสกับผิวหน้าให้ใช้น้ำ และสบู่ล้างทำความสะอาด
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก


การเก็บรักษา

 • ควรเก็บไว้ในที่แห้ง และอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไป
 • อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันผลิต

ดาวน์โหลด