จระเข้ อีพ็อกซี่ ซีล

กาวอีพ็อกซี่เสียบเหล็ก และยึดติดวัสดุต่าง ๆ

คุณสมบัติเด่น

 • กาวอีพ็อกซี่ (Epoxy) ที่ยึดเกาะกับคอนกรีตและผิวต่าง ๆ ได้ดี
 • ไม่ไหลย้อยและหดตัว
 • มีความคงทน ทนแรงกดและแรงดึงสูง
 • สามารถแข็งตัวได้แม้อยู่ในนํ้า

ลักษณะการใช้งาน
กาวอีพ็อกซี่ จระเข้ อีพ็อกซี่ ซีล เหมาะสําหรับงานเสียบเหล็ก ซ่อมแซมรอยแตกร้าวของคอนกรีต และประสานรอยต่อคอนกรีต โลหะ หิน กระเบื้องและไม้ เป็นต้น

มาตรฐาน : ASTM C882
สีผลิตภัณฑ์ : สีเทา
ขนาดบรรจุ:
กระป๋องชุด 2 กก.
กระป๋องชุด 1 กก.

ค้นหาร้านค้า JORAKAY CORPORATION map

ข้อมูลสินค้า

จระเข้ อีพ็อกซี่ ซีล เป็นกาวอีพ็อกซี่ (Epoxy) ประเภท 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วน เอ เป็น อีพ็อกซี่เรซิ่น และส่วน บี เป็นสารเร่งแข็ง โดยผสมทั้งสองส่วน ให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน จะได้เนื้อครีมสีเทาใช้ในการยึดติดวัสดุต่าง ๆ เช่น คอนกรีต เหล็ก หิน โครงสร้าง เจาะเสียบเหล็ก ซ่อมรอยแตกคอนกรีต และซ่อมเกลียวสลักยึด ติดกระเบื้องบน พื้นเปียกหรือติดกระเบื้องที่หลุดในนํ้าได้

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

 • พื้นผิวที่ต้องการทากาวอีพ็อกซี่ ต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น เศษซีเมนต์ และคราบไขต่าง ๆ วัสดุที่เป็นโลหะต้องไม่เป็นสนิม
 • วัสดุที่จะนํามาติดต้องแห้ง สะอาด ไม่มีกลิ่น ห้ามใช้ติดวัสดุที่มี ผิวที่ร่วน หรือเป็นฝุ่นได้ง่าย

อัตราส่วนผสม
ส่วนผสม เอ 2 ส่วน : ส่วนผสม บี 1 ส่วน

การผสม

 • ผสมส่วน A และ B ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แนะนําให้ใช้เครื่องผสม รอบตํ่า 2-3 นาที
 • หลังจากผสมจะได้เนื้อครีมข้นสีเทา ควรใช้ให้หมด ภายใน 15-30 นาที หลังจากผสม

การใช้งาน

 • ทากาวอีพ็อกซี่ จระเข้ อีพ็อกซี่ ซีล ที่ผสมแล้วลงบนพื้นผิวให้ทั่ว ให้ได้ความหนาสมํ่าเสมอ
 • ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างพื้นผิวกับวัสดุที่นํามาติด ถ้ามีความจําเป็นให้ยึดวัสดุไว้ชั่วคราวระหว่างที่กาวยังไม่แห้ง เพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุนั้นเคลื่อนจากตําแหน่งที่ต้องการ
 • กรณียึดเหล็กเสียบในแนวดิ่ง ให้เจาะรูใหญ่กว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กประมาณ 2-4 มม. แล้วกรอกอีพ็อกซี่ในรูที่เจาะไว้ก่อน แล้วเสียบเหล็ก
 • กรณียึดเหล็กในแนวตั้ง ให้จุ่มเหล็กในอีพ็อกซี่ให้ทั่วก่อนนําไป เสียบรูที่ผนัง


การบ่ม
การแข็งตัวระหว่าง 10-30 นาที ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น

อัตราการใช้งาน
1.5 กก. / ตร.ม. / ความหนา 1 มม.

ข้อควรระวัง

 • อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานกาวอีพ็อกซี่อยู่ที่ 10-40°C
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยสารละลายทินเนอร์
 • ผลิตภัณฑ์อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
 • ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
 • ถ้าถูกหรือสัมผัสกับผิวหน้าให้ใช้น้ำ และสบู่ล้างทำความสะอาด
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก


การเก็บรักษา

 • เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท และไม่วางไว้ที่กลางแจ้ง ที่มีแสงแดดจัด
 • อายุของผลิตภัณฑ์ 3 ปี นับจากวันผลิต

ดาวน์โหลด