จระเข้ เฟทเทอร์ แพทช์

ซีเมนต์ซ่อมแซมแต่งผิวบาง ไม่เกิน 13 มม.

คุณสมบัติเด่น

 • ซ่อมผิวซีเมนต์ รอยแตกร้าว รอยบิ่น ความหนาตั้งแต่ 1-13 มม.
 • ซีเมนต์โพลีเมอร์ โมดิฟาย คุณภาพสูง ดูดซึมน้ำต่ำ
 • เป็นส่วนผสมเดียว เพียงผสมน้ำ
 • เก็บความชื้นได้ดี สามารถบ่มด้วยตัวเองได้ดี และมีระยะการทำงานได้มากกว่า 1 ชั่วโมง

ลักษณะการใช้งาน
ซีเมนต์ซ่อมแซมและตกแต่งผิวคอนกรีต จระเข้ เฟทเทอร์ แพทช์ เหมาะสําหรับงานซ่อมแซมผิวซีเมนต์ แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป รอยแตกร้าว รอยบิ่น ความหนาตั้งแต่ 1-13 มม.

มาตรฐาน : ASTM C109, ASTM C882, ASTM C580, ASTM C307
สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
ขนาดบรรจุ:
20 กิโลกรัม/ถัง
1 กิโลกรัม/ถุง

สั่งซื้อสินค้า ช่องทางติดต่อ

จระเข้ เฟทเทอร์ แพทช์ เป็นโพลิเมอร์โมดิฟาย ซีเมนต์คุณภาพสูง ใช้สำหรับปิดและซ่อมพื้นคอนกรีต แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป เช่น รอยแตกร้าว รูโพรง เนื่องจากการเทคอนกรีตและสามารถแต่งผิวคอนกรีตให้เรียบหรือหยาบได้ตามต้องการ

การเตรียมพื้นผิว

 • ทําพื้นผิวให้หยาบโดยการสกัดหรือขัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของซีเมนต์ซ่อมแซม
 • พื้นผิวคอนกรีตต้องแข็งแรงและสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ
 • ควรบ่มผิวคอนกรีตให้เปียกชุ่ม ทิ้งไว้อย่างน้อย 4 ชั่วโมง และดูดซับนํ้าส่วนเกินที่ค้างบนผิวงานออกให้หมดก่อนใช้งาน


อัตราส่วนผสม

 • จระเข้ เฟทเทอร์ แพทช์ 1 กก. ต่อนํ้า 0.16 ลิตร (โดยน้ำหนัก) หรือ
 • จระเข้ เฟทเทอร์ แพทช์ 4.5 ส่วน ต่อนํ้า 1 ส่วน (โดยปริมาตร)


การผสม

 • เตรียมถังผสมและตวงนํ้าใส่ตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ข้างต้น ค่อย ๆ เทจระเข้ เฟทเทอร์ แพทช์ ลงในถังผสมในขณะที่เปิดเครื่องผสมรอบตํ่า หรือใช้เกรียงเหล็กคนช้า ๆ ผสมให้เข้ากันดี (ประมาณ 2-3 นาที) ก่อนนําไปใช้งาน
 • ควรผสมในปริมาณน้อย เพื่อใช้ให้หมดในระยะเวลา 45 นาที
 • ในกรณีที่ใช้งานในแนวตั้ง เช่น ผนัง ควรลดนํ้าที่ใช้ผสมลง เล็กน้อย ไม่ควรใช้นํ้าลูบผิวในทันทีที่ทํางานเสร็จ ควรทิ้งไว้ให้เริ่ม ก่อตัวสักระยะก่อนตกแต่งผิว ไม่ควรใช้งานในด้านเหนือศรีษะ


การใช้งาน

 1. ใช้เกรียงตักส่วนผสม ปาดลงบนพื้นผิวที่ต้องการทีละนิด ค่อย ๆ เพิ่มจะได้ความหนาที่ต้องการ (ไม่ควรเกิน 13 มม.)
 2. แต่งพื้นผิวให้เรียบ หลังจากซ่อมพื้นผิวแล้วควรปกป้องพื้นผิว จากแสงแดดประมาณ 3 วัน

อัตราการใช้งาน

       20 กก./ 0.007 ลบ.ม.


การบ่ม

 • ผลิตภัณฑ์สามารถบ่มตัวได้ดีด้วยตัวเอง
 • ถ้าหากอุณหภูมิสูง มีความร้อนในบริเวณรอบข้างมาก หรือลมแรง ควรใช้นํ้ายาบ่ม หรือใช้กระสอบป่านคลุมก่อนฉีดนํ้าให้ทั่ว และไม่ควรได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยตรง
 • ควรบ่มไว้ประมาณ 3 วัน


อัตราการใช้งาน

 • จระเข้ เฟทเทอร์ แพทช์ 1 ถัง (20 กก.) / 1.8 ตารางเมตร (บาง 6 มม.)
 • จระเข้ เฟทเทอร์ แพทช์ 1 ถัง (20 กก.) / 0.011 ลบ.ม.


ข้อจํากัดการใช้

 • ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในความหนาเกิน 13 มม.(1/2”) ถ้าหากต้องการความหนาเกิน 13 มม. ให้ทำเป็นชั้น ๆ โดยแต่ละชั้นมีความหนาไม่เกิน 13 มม.
 • ไม่ควรใช้กับพื้นผิวที่อยู่ใต้น้ำ หรือมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา
 • ไม่ควรใช้สารหรือวัสดุอื่น ๆ ผสมกับผลิตภัณฑ์
 • ไม่ควรใช้งานในด้านเหนือศรีษะ
 • การใช้งานในอุณหภูมิต่ำกว่า 4°C หรือสูงกว่า 35°C ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ


ข้อควรระวัง

 • ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และสารผสมเพิ่มอื่น ๆ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
 • ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก


การเก็บรักษา

 • ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปีนับจากวันที่ผลิตในสภาพยังไม่เปิดถุงใช้ (ถ้าหากใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุง ให้แน่นสนิททุกครั้ง)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง