จระเข้ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์

มอร์ตาร์สำหรับงานเชื่อมรอยต่อผนังสำเร็จรูป

คุณสมบัติเด่น

 • สำหรับผสานยึดติดและฉาบเก็บรอยต่อผนังมวลเบาสำเร็จรูป
 • แรงยึดเกาะสูง หดตัวต่ำ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ผนัง
 • ลดปัญหาการเกิดรอยแตกร้าวบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่น

มาตรฐาน : EN 13898-2, EN 13898-8

สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม/ถุง

สั่งซื้อสินค้า ช่องทางติดต่อ

จระเข้ วอลล์จ้อยท์ มอร์ตาร์ เป็นมอร์ตาร์สำหรับงานเชื่อมรอยต่อผนังสำเร็จรูป ใช้สำหรับยึดติด และฉาบเก็บรอยต่อระหว่างแผ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติให้แรงยึดเกาะสูง หดตัวต่ำ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ผนัง ลดปัญหาการเกิดรอยแตกร้าวบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่น เหมาะสำหรับผนังซีเมนต์ผสมโฟม ผนังคอนกรีตมวลเบา และผนังมวลเบาสำเร็จรูปประเภทอื่น ๆ เป็นต้น

การเตรียมพื้นผิว

 • ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนใช้งานให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น น้ำมันและสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ
 • กรณีผนังคอนกรีตมวลเบา ผนังอิฐมวลเบา และผนังที่ผลิตจากวัสดุที่มีอัตราการดูดซึมน้ำสูง ควรพรมน้ำบริเวณสันรอยต่อให้หมาด ๆ ก่อนทำงาน เพื่อลดการเกิดรอยแตกร้าวอันเนื่องจากสาเหตุพื้นผิวดูดซึมน้ำจากผลิตภัณฑ์
 • กรณีผนังซีเมนต์ผสมโฟม ควรใช้ทินเนอร์ AAA ทาที่พื้นผิว บริเวณสันรอยต่อ เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้น

อัตราส่วนผสม

น้ำ : จระเข้ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ 1 : 2.5-3 ส่วน โดยปริมาตร หรือ น้ำ 4 ลิตร ต่อ จระเข้ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ 1 ถุง (20 กก.)

วิธีการผสม

 • ผสมผลิตภัณฑ์ จระเข้ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ กับน้ำตามอัตราส่วนผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องผสมไฟฟ้าที่ความเร็วรอบต่ำประมาณ 150 รอบต่อนาที (150 rpm)
 • ทิ้งไว้เพื่อให้เคมีบ่มตัวประมาณ 15 นาที จึงกวนซํ้าอีกครั้งก่อนนํามาใช้งาน อย่าเติมนํ้าหรือมอร์ตาร์ลงไปเพิ่มหลังจากที่ทิ้งไว้จนเคมีบ่มตัวแล้ว

วิธีการทำงาน

 • การใช้งานเพื่อเชื่อมบริเวณรอยต่อระหว่างผนังมวลเบากับโครงสร้าง

ใช้เกรียงก่อผลิตภัณฑ์ จระเข้ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ ลงบนบริเวณพื้นผิวของโครงสร้าง เช่น พื้น และคาน รวมทั้งฉาบผลิตภัณฑ์จระเข้ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ ลงบนบริเวณสันขอบผนังมวลเบาสำเร็จรูป ปรับให้มีความหนาประมาณ 5-7 มิลลิเมตร จากนั้นนำผนัง ประกบเข้ากับโครงสร้าง ใช้เกรียงปาดเก็บปูนส่วนเกิน

 • การใช้งานเพื่อเชื่อมบริเวณรอยต่อระหว่างผนังมวลเบา

ใช้เกรียงฉาบผลิตภัณฑ์ จระเข้ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ ลงบนบริเวณสันขอบผนังมวลเบาสำเร็จรูป ปรับให้มีความหนาประมาณ 5-7 มิลลิเมตร จากนั้นนำผนังประกบเข้ากัน ใช้เกรียงปาดเก็บปูนส่วนเกิน

 • การฉาบเก็บรอยต่อรอย

ใช้เกรียงฉาบผลิตภัณฑ์ จระเข้ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ ลงบนบริเวณรอยต่อ ป้ายปรับแต่งให้เรียบ จากนั้นบ่มน้ำอีกครั้งเพื่อลดการเกิดรอยแตกร้าว

อัตราการครอบคลุมพื้นที่

ผลิตภัณฑ์ จระเข้ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ จำนวน 1 ถุง สามารถใช้เชื่อมผนังได้ 7-9 ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุและสภาพของพื้นผิว ทั้งนี้ค่าที่แท้จริงจะได้จากค่าเฉลี่ยของการทำงานจริง

อุปกรณ์ที่เหมาะสม 

เกรียง

การทำความสะอาดอุปกรณ์

ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้งานด้วยน้ำ

ข้อแนะนำ

 • ควรพรมน้ำบริเวณพื้นผิวให้หมาด ๆ ก่อนทำงานเสมอ เพื่อลดการเกิดรอยแตกร้าวอันเนื่องจากสาเหตุพื้นผิวดูดซึมน้ำจากผลิตภัณฑ์
 • ในกรณีมีเศษปูนจับก้อน หรือเม็ดหิน ทรายค้างอยู่บนพื้นผิวที่จะทำการซ่อม ให้เก็บกวาดออกเสียก่อน
 • ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ในบริเวณพื้นผิวที่ร้อนหรือทำงานกลางแสงแดดจัด ให้ทำการพรมน้ำเพื่อลดอุณหภูมิของพื้นผิวก่อน

ข้อควรระวัง

 • ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
 • ควรใช้งานในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี
 • ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันทีและรีบปรึกษาแพทย์
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

 • ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปีนับจากวันที่ผลิตในสภาพยังไม่เปิดถุงใช้ (ถ้าหากใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่นสนิททุกครั้ง)