จระเข้ คัลเลอร์ สตัคโค
มอร์ต้าสีชนิดพิเศษ

จระเข้ คัลเลอร์ สตัคโค

มอร์ต้าสีชนิดพิเศษ

 • มอร์ต้าสีชนิดพิเศษ มีความทนทานต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน ไม่เป็นฝุ่นผง ไม่ลอกล่อน

 • ป้องกัน UV และไอเกลือทะเล

 • อายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 15 ปี

 • ชั้นสีมีความแกร่งทนต่อการขัดถู

 • ทำความสะอาดง่าย ลดภาระการดูและรักษา

 • ปกป้องผิวจากการซึมน้ำด้วยสาร ไฮโดรโฟบิค

 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • ยับยั้งการเกิดราดำและตะไคร่น้ำด้วยสาร Microban

มาตรฐาน JIS A6909 : 2014 (Japanese Industrial Standard)
สีของผลิตภัณฑ์ : 14 เฉดสีขนาดบรรจุ
ส่วนสีรองพื้น 3.25 กก.
ส่วนสีทับหน้า พ่น 10.6 กก./ ฉาบเม็ดเล็ก 10.5 กก./ ฉาบเม็ดใหญ่ 10.3 กก.

จระเข้ คัลเลอร์ สตัคโค มอร์ต้าสีชนิดพิเศษสำหรับงานตกแต่งผนังชั้นสุดท้ายให้มีมิติโดดเด่นตอบรับการออกแบบได้เป็นอย่างดี ปกป้องอาคาร ใช้ได้ทั้งผนังภายใน ผนังภายนอก เหมาะสำหรับผนังปูนฉาบผนังคอนกรีต ผนังอิฐมอญ ผนังอิฐบล็อก ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ผนังสำเร็จรูปต่าง ๆ
จระเข้ คัลเลอร์ สตัคโค มอร์ต้าสีชนิดพิเศษสำหรับงานตกแต่งผนังชั้นสุดท้ายให้มีมิติโดดเด่นตอบรับการออกแบบได้เป็นอย่างดี ปกป้องอาคาร ใช้ได้ทั้งผนังภายใน ผนังภายนอก เหมาะสำหรับผนังปูนฉาบผนังคอนกรีต ผนังอิฐมอญ ผนังอิฐบล็อก ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ผนังสำเร็จรูปต่าง ๆ

การเตรียมพื้นผิว
 • พื้นผิวใหม่ : ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากฝุ่น น้ำมัน น้ำยาบ่มคอนกรีต เศษปูนและสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ หากพื้นผิวหนังปูนฉาบใหม่ ควรใช้เวลาบ่มมาตรฐาน 7 วัน หรือ 168 ชั่วโมง ต่อความหนา 1 ซม. 
 • พื้นผิวเดิม : ล้างทำความสะอาดผนังโดยใช้น้ำฉีด ขัดพื้นผิวให้สะอาด เพื่อขจัดคราบน้ำมัน น้ำยาบ่มคอนกรีต สี เศษปูน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ หากพบพื้นผิวที่เป็นเชื้อรา ตะไคร่น้ำ สาหร่าย และพืชสีเขียว ให้ใช้พลิตภัณฑ์ น้ำยาจระเข้ ขจัดคราบ ตะไคร่น้ำ ทำความสะอาดบริเวณนั้น และปล่อยให้ผนังแห้งอย่าง 7 วัน หรือ 168 ชั่วโมง ต่อความหนา 1 ซม. ก่อนทำสีทับ
อัตราส่วนผสม
1) ส่วนสีรองพื้น
 • เทส่วนผสมที่ 1 ลงในภาชนะ ใช้สว่านปั่น 1 - 2 นาที หลังจากนั้นจึงเทส่วนผสมที่ 2,3 ตามลำดับ ไม่แนะนำให้แบ่งผสม
 • กวนด้วยสว่านไฟฟ้าที่ติดตั้งหัวปั่นปูน ประมาณ 3 - 5 นาที ปั่นให้เข้ากัน
 • ทิ้งไว้ 5 นาที แล้วทำการปั่นซ้ำอีก 30 วินาที จึงนำไปใช้งานได้ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 30 นาที
การใช้งานส่วนสีรองพื้น
 1. ใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทา 1 เที่ยวให้ทั่วบริเวณที่ต้องการใช้งานสร้างมิติ ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ (อ้างอิงมาตรฐานสภาพแวดล้อมอากาศที่มีอุณหภูมิ 20 °C และความชื้น 65%) ปริมาณการใช้งาน 0.40 - 0.50 กก./ตร.ม.
2) ส่วนสีทับหน้า
 • เทส่วนผสมที่ 1 ลงในภาชนะ ใช้สว่านปั่น 1 - 2 นาที หลังจากนั้น จึงเทส่วนผสมที่ 2,3 ตามลำดับ ไม่แนะนำให้แบ่งผสม
 • กวนด้วยสว่านไฟฟ้าที่ติดตั้งหัวปั่นปูน ประมาณ 3 - 5 นาที ปั่นให้เข้ากัน
 • ทิ้งไว้ 5 นาที และทำการปั่นซ้ำอีก 30 วินาที จึงนำไปใช้งานได้ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 30 นาที
การใช้งานส่วนสีทับหน้า
2.1) การฉาบเม็ดเล็ก (ผิวละเอียด)
 1. ใช้เกรียงเหล็กฉาบบนพื้นผิวของผนังจนทั่ว
 2. ใช้เกรียงเหล็ก รูดเนื้อสี สไลด์ ขึ้น-ลง ตกแต่งลวดลายตามจินตนาการการปรับแต่งสามารถทำได้ตามที่ต้องการจนกว่าสีทับหน้าจะเซ็ตตัว โดยมีระยะเวลาประมาณ 20 - 30 นาที ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ (อ้างอิงมาตรฐานสภาพแวดล้อมอากาศที่มีอุณหภูมิ 20 °C และความชื้น 65%)
 3. ปกป้องพื้นผิวไม่ให้โดนน้ำหลังงานเสร็จแล้ว อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
2.2) การฉาบเม็ดใหญ่ (ผิวหยาบ)
 1. ใช้เกรียงเหล็กฉาบบนพื้นผิวของผนังจนทั่ว
 2. ใช้เกรียงเหล็ก รูดเนื้อสี สไลด์ ขึ้น - ลง ตกแต่งลวดลายตามจินตนาการ การปรับแต่งสามารถทำได้ตามที่ต้องการ จนกว่าสีทับหน้าจะเซ็ตตัว โดยมีระยะเวลาประมาณ 20 - 30 นาที ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ (อ้างอิงมาตรฐานสภาพแวดล้อมอากาศที่มีอุณหภูมิ 20 °C และความชื้น 65%)
 3. ป้องกันพื้นผิวไม่ให้โดนน้ำหลังงานเสร็จแล้ว อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
2.3) การพ่น
 1. นำสีที่ผสมแล้วใส่กาพ่นสีเทคเจอร์
 2. พ่นสีโดยทิ้งระยะห่างระหว่างกาพ่นและผนังอย่างน้อย 40 ซม.
 3. สามารถใช้เกรียง รวมทั้งอุปกรณ์สร้างลายอื่น ๆ ตกแต่งลวดลายตามจินตนาการ สามารถปรับแต่ลวดลายได้ตามที่ต้องการจนกว่า สีทับหน้าจะเซ็ตตัว โดยมีระยะเวลาประมาณ 20 - 30 นาที ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ (อ้างอิงมาตรฐานสภาพแวดล้อมอากาศที่มีอุณหภูมิ 20 °C และความชื้น 65%)
 4. ป้องกันพื้นผิวไม่ให้โดนน้ำหลังงานเสร็จแล้ว อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ข้อจำกัดในการใช้และข้อแนะนำเพิ่มเติม
 • ห้ามเติมน้ำหรือสิ่งอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากส่วนประกอบที่อยู่ในถังบรรจุภัณฑ์
 • เมื่อผสมผลิตภัณฑ์แล้ว (ทั้งส่วนสีรองพื้นและส่วนสีทับหน้า) ควรใช้ให้หมดภายใน 30 นาที
 • ในกรณีสร้างลายด้วยวิธีการฉาบเม็ดเล็กและฉาบเม็ดใหญ่ ห้ามตีน้ำลงฟองโดยเด็ดขาด
 • กรณีทำงานในพื้นที่ที่มีแสงแดดจัด หรือทำงานบนพื้นผิวผนังที่่ร้อน อาจทำให้ทั้งส่วนสีรองพื้นและสีทับหน้าแห้งเร็วจนเกินไปและส่งผลให้เกิดรอยแตกร้าว ควรจะมีวัสดุกันแดดเพื่อลดความร้อน
 • ไม่ควรทำงานในวันที่มีความชื้นสูงหรือฝนตก เพราะจะทำให้วัสดุแห้งช้า และอาจเกิดปัญหาทั้งส่วนสีรองพื้นและสีทับหน้าได้
 • จระเข้ คัลเลอร์ สตัคโค เป็นมอร์ต้าสีชนิดพิเศษสำหรับงานตกแต่งผนังฝ้าเพดาน ไม่เหมาะสำหรับงานพื้น
 • ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ได้จากความรู้ในการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เหมาะสำหรับใช้เพื่ออธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงข้อมูลความปลอดภัย ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้เพื่อบ่งบอกการรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
ข้อควรระวัง
 • เหมาะสำหรับผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต ผนังอิฐมอญ ผนังอิฐบล็อก ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ผนังสำเร็จรูปต่าง ๆ ห้ามใช้กับคนหรือสัตว์
 • ผลัตภัณฑ์อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
 • ในกรณีเข้าตาให้ล้างนัยน์ตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
 • ถ้าถูกหรือสัมผัสผิวหน้าให้ใช้น้ำและสบู่ล้างทำความสะอาด
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา 
 • ควรเก็บไว้ในที่ร่ม มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก บริเวณดังกล่าวต้องแห้ง ไม่ชื้น เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมได้
 • อายุผลิตภัณฑ์ 9 เดือนนับจากวันที่ผลิตในสภาพยังไม่เปิดใช้ (ต้องใช้ให้หมดภายในครั้งเดียว เนื่องจากปริมาณบรรจุภัณฑ์เหมาะกับการใช้งานในแต่ละครั้ง)