ดาดฟ้ามีน้ำขังและรั่วซึม แก้ปัญหาอย่างไรดี ?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน