ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังมาก! จัดการอย่างไรดี ?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน