ช่วยด้วย! บ้านจัดสรรทรุดตัวทำไงดี ใครรับผิดชอบ

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน