กระเบื้องหลุดล่อนเกิดจากสาเหตุอะไร? แก้ไขอย่างไรดี

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน