ข้างบ้านต่อเติมเสียงดัง ผิดกฎหมายหรือไม่ ?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน