การสร้างอาคารสำนักงานตามหลักอาคารเขียวและค่ากรีนพรีเมี่ยมกับ คุณอมรรัตน์ เดชอุดมทรัพย์

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน