มาตรฐานและเทคโนโลยี
jorakay technology jorakay blog

มาตรฐานการรับรองอาคารจากสถาบันระดับสากล

jorakay-corporation-technology WELL Being Standard

WELL Being Standard

เป็นมาตรฐานการรับรองอาคารจากสถาบันระดับสากล International Well Building Institute (IWBI) เน้นบูรณาการการออกแบบก่อสร้างร่วมกับแนวปฏิบัติการใช้อาคารและความเป็นอยู่ เพื่อสร้างสุขภาวะอนามัยที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร โดยมุมมองการใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ด้านธุรกิจอาคารและที่พักอาศัยได้เป็นอย่างดี

เกณฑ์การประเมิน WELL (V.2)

 1. Air
 2. Water
 3. Nourishment
 4. Light
 5. Movement
 6. Thermal Comfort
 7. Sound
 8. Materials
 9. Mind
 10. Community
 11. Innovations

ผลิตภัณฑ์จระเข้ ตอบโจทย์การประเมินในหัวข้อการใช้วัสดุ (Materials) เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีสารระเหยต่ำหรือ Low VOCs (Manage Product Content) ทำให้ปริมาณสารระเหยที่ปล่อยออกมาสู่บรรยากาศมีปริมาณน้อย (Manage Product Emission) จึงช่วยทำให้ภายในอาคารมีคุณภาพอากาศที่ดี

สินค้าจระเข้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ตามมาตรฐานที่ WELL กำหนด