มาตรฐานและเทคโนโลยี
jorakay technology jorakay blog

JORAKAY GREEN PRODUCTS

jorakay-corporation-technology

จาก “นวัตกรรมก่อสร้างความสุขเพื่อคุณและครอบครัว” สู่ “ความยั่งยืนของโลก”

“จระเข้” คิดค้นและนำเสนอนวัตกรรมเพื่อทำให้การอยู่อาศัยดียิ่งขึ้นกว่าเดิม (Wellbeing) มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม “จระเข้” ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ผ่านมาตรฐานตามการประเมินอาคารเขียวในระดับ สากล สามารถรองรับการก่อสร้างได้อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน เช่น ระบบผนัง หรือ ระบบพื้น ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับ คุณภาพอากาศภายในอาคาร เนื่องจากวัสดุ ก่อสร้างที่ใช้โดยทั่วไปมีการปล่อยสาร VOCs ออกมาอยู่ตลอดเวลา ทำให้ความเข้มข้นของสาร VOCs ในบรรยากาศ ถึงจุดที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยได้ แต่ผลิตภัณฑ์ “จระเข้” ได้รับการทดสอบแล้วว่ามีค่า VOCs ต่ำหรือไม่มีเลย ในบางผลิตภัณฑ์ (NON VOCs) ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง และเลือกใช้วัตถุดิบที่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมน้อยลง

VOCs ย่อมาจาก Volatile Organic Compounds หรือสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย สามารถกระจายตัว ฟุ้งได้ดีในอุณหภูมิและความดันปกติ ตัวอย่างสาร VOCs เช่น Formaldehyde, Benzene, Toluene, Xylene และ Acetaldehyde เป็นต้น โดยอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควรมีปริมาณ VOCs ที่ต่ำ จากการ เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม

จระเข้ได้สร้างสัญลักษณ์ Jorakay Green Products โดยองค์กรเองที่เทียบเคียงการรับรองตาม มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจ และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรมอาคารที่เป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัย และสร้างความยั่งยืนกับสิ่งแวดล้อมโดยรวม ผ่านกลุ่มนวัตกรรมปูกระเบื้อง นวัตกรรมซ่อมสร้าง และนวัตกรรมสี จากจระเข้

Note : Click ที่ชื่อสินค้าเพื่อดูรายละเอียดเฉพาะการเปิดบน PC

LEED TREES WELL
Sustainable Sites
(SS)
Materials and Resources
(MR)
Indoor Environmental
Quality (EQ)
วัสดุและทรัพยากร
ในการก่อสร้าง
คุณภาพและสภาวะแวดล้อม
ในอาคาร
Materials X12 Short-Term
Emission Control
SS : Heat IsIand Reduction (1-2) MR : Material Ingredient Reporting(1) MR : Material Ingredient Optimization(1) EQ : Low-Emitting Materials (1-3) EQ : Indoor Air Quailty Assessment (1-2) MR 5 : การใช้ วัสดุพื้นถิ่นหรือ ในประเทศ (1-2) MR 6.1 : วัสดุที่ ผลิตหรือมีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมต่ำ (1-2) IE 2.1 : การใช้วัสดุประสาน วัสดุยาแนว และรองพื้นที่มีสารพิษต่ำภายในอาคาร (1) IE 2.2 : การใช้สีและวัสดุเคลือบผิวที่มีสารพิษต่ำภายในอาคาร (1) Part 1 Manage Product Emissions: Adheslves, Sealants, Paints and Coatings (1-3) Part 2 Manage Product Content Adhesives, Sealants, Paints and Coatings (1-2)
Tile Adhesive
Green Crocodile Tile Adhesive
Red Crocodile Tile Adhesive
Silver Crocodile Tile Adhesive
Gold Crocodile Tile Adhesive
Express Crocodile Tile Adhesive
X-Treme Crocodile Tile Adhesive
Tile Grout
Crocodile Silver Premium Plus Tile Grout
Crocodile Turbo Plus Tile Grout
Waterproofing
Crocodile Flex Shield Cementitious
Crocodile Ecoshield Cementitious
Crocodile Super Shield Cementitious Crystallization
Flooring
Crocodile Self-Leveling
Wall Rendering
Crocodile Skim Coat Smooth
Crocodile Skim Coat Sanded
Crocodile Skim Coat Smooth Gator
Crocodile Skim Coat Sanded Gator
SEE JORAKAY
Crocodile Color Cement
Biosphere Premium
Ecosphere Premium
GrafClean Premium
Stuki Premium