เกณฑ์ประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย

TREES (Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability)
เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย พัฒนาโดยสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) ด้วยความร่วมมือระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมสภาสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อยกระดับอาคารสิ่งก่อสร้างของไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลก แต่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ วัฒนธรรม และบริบทของคนไทย การประเมินอาคารเขียวไทยมุ่งเน้นไปที่การเป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างไปจนถึงการใช้งานของผู้ใช้อาคาร

เกณฑ์การประเมินอาคารเขียว TREES
1. การบริหารจัดการอาคาร (Building Management)
2. ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape)
3. การประหยัดน้ำ (Water Conservation)
4. พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere)
5. วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง (Materials and Resources)
6. คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality)
7. การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection)
8. นวัตกรรม (Green Innovation)

“จระเข้” ในฐานะผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างชั้นนำของไทย เน้นการใช้ทรัพยาการในประเทศที่มีคุณภาพสูง มีกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ และยังทำให้คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคารดี ปลอดภัยจากสารพิษอีกด้วย

สินค้าจระเข้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ตามมาตรฐานที่ TREES กำหนด


หมวดกาวซีเมนต์
กาวซีเมนต์ จระเข้เขียว
กาวซีเมนต์ จระเข้แดง
กาวซีเมนต์ จระเข้เงิน
กาวซีเมนต์ จระเข้ทอง
กาวซีเมนต์ จระเข้เอ็กซ์เพรส
กาวซีเมนต์ จระเข้เอ็กซ์ตรีม

หมวดกาวยาแนว
กาวยาแนวจระเข้ พรีเมี่ยม พลัส เงิน
กาวยาแนวจระเข้ เทอร์โบ พลัส

หมวดกันซึม
จระเข้ เฟล็กซิลด์
จระเข้ อีโคชิลด์
จระเข้ ซุปเปอร์ ชิลด์

หมวดงานพื้น
จระเข้ เซลฟ์-เลเวลลิ่ง

หมวดตกแต่งผนัง
จระข้ สกิมโค้ท สมูท
จระเข้ สกิมโค้ท แซนด์
จระเข้ สกิมโค้ท สมูท เกเตอร์
จระเข้ สกิมโค้ท แซนด์ เกเตอร์

หมวดสี
สีจระเข้ คัลเลอร์ ซีเมนต์