ผลิตภัณฑ์สีจระเข้
jorakay product

HERITAGE COLOR ปูนฉาบปรับพื้นผิวและปูนหมักผสม

4 ผลลัพธ์

     นอกจากสีทาภายนอก และสีทาภายในที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว จระเข้ก็ยังให้ความสำคัญกับการผลิตสีเพื่ออนุรักษ์ ซ่อมแซม และบูรณะโบราณสถานโดยเฉพาะ โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ Lime Base ซึ่งเป็นหินปูนธรรมชาติคุณภาพสูงที่มีความขาวสูงถึง 98% ผสานกับเทคโนโลยีกราฟีน ช่วยให้สียึดเกาะพื้นผิวได้ดี ยืดหยุ่นตัวสูง ช่วยปกปิดรอยแตกร้าวขนาดเล็ก โดยไม่ทำลายพื้นผิวเดิม เป็นการรักษาวัสดุ และโครงสร้างเดิมให้คงสภาพ

     โดยสีจระเข้ HERITAGE COLOR มีให้เลือกถึง 3 แบบ ตามลักษณะการใช้งานดังต่อไปนี้

สีจระเข้ HERITAGE COLOR

1. มอร์ตาร์ซุปเปอร์ พรีเมี่ยม

     ใช้งานสำหรับการฉาบปรับพื้นผิวในชั้นสุดท้าย ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอก โดยให้พื้นผิวเรียบ

2. มอร์ตาร์ไฟน์ พรีเมี่ยม

     ใช้สำหรับฉาบปรับพื้นผิวที่ต้องการระดับความหนา 1-10 มม. ต่อวัน เพื่อให้ได้พื้นผิวในชั้นสุดท้ายได้ผิวเรียบ

3. มอร์ตาร์เบส พรีเมี่ยม

     เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้พื้นผิวหยาบจึงเหมาะสำหรับปรับผิวชั้นแรก หรือใช้สำหรับฉาบปรับพื้นผิวที่ต้องการความหนาระดับ 5-15 มม. ต่อวัน