ใช้จระเข้ร่วมกัน
jorakay partner jorakay blog

ปกป้องดาดฟ้าหลังคา

11 ผลลัพธ์

ปัญหาหลังคารั่วเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องแตกหรือเกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์บนหลังคาผิดวิธี จนเกิดรูรั่วที่กระเบื้อง หรือ เป็นเพราะกระเบื้องเบียดลอนซึ่งเกิดจากการติดตั้งแนวกระเบื้องเบียดกันและที่พบบ่อย คือ ชายกระเบื้องเปิด เพราะระยะแปไม่ได้มาตรฐาน ทำให้กระเบื้องซ้อนทับกันไม่พอดี จนน้ำลอดเข้าใต้กระเบื้องได้ เหล่านี้ล้วนเป็นสาหตุสำคัญของการรั่วที่พบบนแผ่นกระเบื้องหลังคา

ดาดฟ้ารั่วซึม สาเหตุของปัญหาหลักๆ มาจากพื้นดาดฟ้าแตกร้าว รอยต่อระหว่างผนังกับพื้นดาดฟ้ามีรอยแตกร้าว และไม่ได้ทำระบบกันซึมที่ดาดฟ้า นำไปสู่การรั่วซึมเมื่อฝนตก