ใช้จระเข้ร่วมกัน
jorakay partner jorakay blog

ปกป้องผนัง

18 ผลลัพธ์

ในปัจจุบันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ต้องการความรวดเร็วในการก่อสร้าง ความแข็งแรงของผนังและคุณสมบัติอื่นๆ เช่น กันความร้อนหรือกันเสียง เป็นต้น แน่นอนระบบพนังต่างชนิดกันก็มีการติดตั้งที่แตกต่างกันซี่งผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง -ซ่อมแซมจระข้ สามารถตอบสนองต่องานผนังในระบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี