ใช้จระเข้ร่วมกัน
jorakay partner jorakay blog

ปกป้องพื้น

12 ผลลัพธ์

การก่อสร้างอาคารไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม ล้วนต้องมีการทำพื้นให้พร้อมรองรับการใช้งานที่แตกต่างกันและเนื่องจากพื้นมีหลายประเภท สามารถปูได้หลากหลายวัสดุ ซึ่งต้องคำนึงถึงการรองรับน้ำหนักและลักษณะการใช้งานเป็นสำคัญความมั่นคงแข็งแรงจึงเป็นสิ่งที่ต้องปกป้องเป็นพิเศษ  แนะนำใช้สินค้า จระเข้ร่วมกัน ปกป้องทั้งบ้าน งานพื้นแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ 2 ประเภท

  1. พื้นที่อยู่อาศัย
  2. พื้นอุตสาหกรรม