ซ่อม-สร้าง

เพราะการซ่อมบ้านไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ จระเข้มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมพื้น ทากันซึมจระเข้ อุปกรณ์อุดยาแนว การตกแต่งผิวหน้า น้ำยาผสม
รวมถึงวัสดุและผลิตภัณฑ์สำหรับการซ่อมแซมโครงสร้าง